Volksbank Bocholt verdeelt 840.135 Euro aan leden

Bocholt. Aanzienlijke groei van de totale activa en deposito's en leningen. Daarnaast een levendig dienstverlenend bedrijf met onroerend goed, verzekeringen en effecten, evenals een activa en financiële positie gekenmerkt door degelijkheid - die allemaal de Volksbank Bocholt kenmerken in het boekjaar 2018. De twee bankdirecteuren Franz-Josef Heidermann en Herbert Kleinmann evenals de bestuursvoorzitter, Christoph Ernststen, waren tevreden met wat ze hadden bereikt tijdens de representatieve vergadering die, onder leiding van Christoph Ernsten, in het Bocholter hotelrestaurant "Am Erzengel" bijeenkwam De directie kon positieve kerncijfers uit de jaarbalans van 2018 presenteren. Het balanstotaal steeg met 6,2 procent tot 1,3 miljard euro in vergelijking met het voorgaande jaar. Aan de actiefzijde werd deze groei opnieuw aangedreven door de kredietactiviteiten. Op de belangrijkste datum 31. In december bereikten leningen aan klanten voor het eerst een niveau van meer dan € 1 miljard. Dit komt overeen met een toename van 8,2 procent. Hier hadden de sterke positie op de binnenlandse zakelijke klantenmarkt en de nabijheid van de grens een positief effect: klantendeposito's bedroegen 871,9 miljoen euro, een stijging van 5,4 procent. Hier ging de trend door van investeringen in vastrentende waarden op langere termijn en naar liquide aanbiedingen op korte termijn. Het ondersteunde investeringsvolume van klanten - deze waarde omvat niet alleen de effectieve deposito's van klanten op de balans maar ook het bezit van effecten, spaartegoeden en verzekeringen - verhoogd met 4,2 procent Volksbank Bocholt blijft groot belang hechten aan de opleiding en bijscholing van haar werknemers. 2018 besteedde in totaal 142.000 Euro aan dergelijke maatregelen. Gemiddeld nam de bank 219-werknemers in dienst (167-werknemers omgezet in voltijdse tewerkstelling) en vormde 31 vanaf de rapportagedatum. Volgens de rapporten van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, evenals de wettelijke controle, stond het besluit over de toewijzing van het jaarlijkse overschot ten belope van ongeveer 2018 miljoen euro op de agenda. Met een dividend van 2,8 procent zullen de 5,5-leden voor een bedrag van 21.870 Euro deelnemen aan de winst. Bovendien worden de reserves versterkt. Aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen werd kwijting verleend. De slotpresentatie van de Amerikaanse expert, historicus en prijswinnende journalist dr. Christoph von Marschall over het onderwerp: New World Order. De belangen van Duitsland, de crises in Europa, de VS van Trump en de opkomst van China. [...]

Bocholt viert Corpus Christi

Dit jaar vieren wij, de gelovigen van de drie katholieke parochies in Bocholt, het feest van Corpus Christi. We komen samen, danken en vragen God voor het welzijn en het goede samenleven van alle mensen in onze stad. We laten zien dat we als gelovigen geven om het leven en gemeenschap in alle delen van onze stad, dat brengt ons samen op het centrale plein. De Heilige Mis begint op 10: 00 op het marktplein voor het historische stadhuis. Na de dienst gaan we met Christus mee naar St. Sacrament door de Neustraße, Casinowall, Schanze, Brückenstraße, St. Georg Square naar St. George's Church, waar de zegen wordt afgesloten. Aanbidding en processie zijn muzikaal mede ontworpen door koren van de drie parochies, waarna iedereen wordt uitgenodigd om elkaar te ontmoeten tijdens drankjes en snacks en muziekprogramma op het podium, het speelt het duo "Django Flint". - Een warme uitnodiging om mee te doen! Voor het eerst gepubliceerd op www.liebfrauen.de [...]

De groene ruimte bij de kruising Münsterstraße / Lönsstraße wordt opnieuw ontworpen

Bocholt (PID). Het ca. 380 m² grote verkeerseiland in het kruispunt van de Münsterstraße / Lönsstraße wordt opnieuw ontworpen. Momenteel wordt de grasmat verwijderd en voorbereid voor een gemengde meerjarige aanplant. Het gebied moet worden beplant met verschillende vaste planten. "Deze zijn duurzaam en gemakkelijk te verzorgen en zorgen voor een esthetisch uiterlijk", zegt Peter Schlabs van de afdeling Civiele Techniek, Transport, Stedelijk Groen en Milieu. Om de vaste planten te kunnen planten, wordt eerst een minerale mulchlaag van kalksteengrind aangebracht. "Maar deze laag is niet gescheiden van de grond met een stroom. Na een paar jaar bedekken de vaste planten de grond volledig en is er geen teken van de mulchlaag, "gaat Schlabs verder. In de late zomer worden de vaste planten geplant. Op het kruispunt kunnen er lichte verkeersbelemmeringen zijn vanwege het werk. [...]

Inbrekers wilden in twee winkels

Bocholt (ots) - Twee onbekende personen waren woensdagavond 's nachts buiten om door te dringen in een bedrijfspand in Bocholt - beide gebouwen bevinden zich aan de Osterstraße. In één geval faalden de daders: ze kwamen niet binnen via de deur op de Liebfrauenplatz. In het tweede geval had het onbekende helaas meer succes: ze kwamen door een gang naar een binnendeur naar het terrein van een kapper. Deze braken de daders open en stalen een kassa en een portemonnee. De politie vraagt ​​in beide gevallen om informatie aan het Strafcommissariaat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. [...]

1. FC Bocholt II verplicht Phil de Bakker

De promotoren van de district league 1. FC Bocholt II heeft zijn achtste nieuwe handtekening voor het nieuwe seizoen kunnen tekenen. Van buren Olympia Bocholt (provinciale competitie A) Phil de Bakker stapte over naar de reserve van de FC De 20-jarige buiten-speler was al bij 2014 van 2017 naar 1 als jeugdspeler. FC Bocholt actief voordat hij zich bij een ander seizoen in de 2 aansluit. Team van de club heeft gespeeld. 2018 verhuisde hij naar de andere kant van de omheining op Hünting naar buurland Olympia, waar hij in het afgelopen seizoen een doelpunt scoorde. Nu keert de Bakker terug naar de "Schwatten". "We zijn blij dat Phil bij ons terugkomt", zegt Nikolay Glouhtchev, coach van FC II. "Hij zal ons in elk geval onmiddellijk helpen met zijn kwaliteit, vooral omdat hij Vereniging en de structuren weet. Karakteristiek past hij goed in het team ", blijft Gloutchev tevreden. [...]

Autobestuurder: Stoned houdt langer vast dan dronken!

"Dronken achter het stuur" hier, "reed onder de invloed van marihuana" daar: de politierapporten over drugsgebruik door automobilisten en bestuurders nemen merkbaar toe. Drie mannen (49, 29 en 33 jaar oud) werden gisteravond gevangen op de Münsterstraße in Bocholt. U ontvangt nu een overeenkomstige kennisgeving van een overtreding. Dus is het gladder in Bocholt dan voorheen? "Dat kan niet op die manier worden gezegd", zegt politiewoordvoerder Thorsten Ohm. Maar het zal zeker meer gecontroleerd worden. Een reden hiervoor zijn onder andere verbeterde snelle testen. Ze toonden ook aan dat meer en meer consumenten tegelijkertijd verschillende medicijnen gebruiken. Naast hasj werden niet zelden parallelle amfitamine of zelfs cocaïne gedetecteerd, dus Ohm.Rein statistisch gezien, in het district Borken vorig jaar werden 257-gevallen van drugs achter het stuur geregistreerd. Dat was 88 meer dan in de twaalf maanden daarvoor. "Maar dat hoeft niets te betekenen. Drugsgebruik is een zogenaamd controlefout, "aldus de woordvoerder van de politie. Met andere woorden, wanneer meer controle wordt uitgeoefend, wordt er automatisch meer gevonden, maar veel drugsgebruikers lijken de detecteerbaarheid van de drugs te onderschatten. Terwijl één per mil alcohol na tien uur wordt afgebroken volgens een algemene vuistregel, gaan het hasj-actieve ingrediënt THC en de metaboliet THC-COOH respectievelijk veel langer mee in het bloed. "Totdat een reguliere cannabisconsument onder de drempel van 1,0 nanogram THC / ml bloed daalt, kan het twee tot tien dagen duren voor onthouding", zegt de website van de Duitse Hemp Association. [...]

JU Bocholt bekritiseert: Moederpartij CDU "communiceert verkeerd"

Afgelopen vrijdag verwelkomde de Young Union (JU) Bocholt de lokale CDU-leider, Lukas Kwiatkowski, op hun bijeenkomst van de Active Cities. Rond 20 besprak JUler met hem de uitslag van de Europese verkiezingen en de toekomstige richting van de CDU. Het werd duidelijk dat de partij haar communicatie moest verbeteren, vooral in de sociale media. Volgens de unanieme mening van de CDU in de omgang met artikel 13, Fridays for Future en de video van de YouTuber Rezo, heeft de CDU Duitsland ofwel de belangrijkste onderwerpen - digitalisering, migratie en milieubescherming niet de juiste antwoorden of ze verkeerd communiceren, "zegt GO-voorzitter Lukas Behrendt. Vice-voorzitter Christian Stevens voegt eraan toe: "Vooral op het gebied van digitalisering is er veel in te halen - zelfs hier in Bocholt. De digitale apparatuur van scholen moet in de eerste klas zijn. Bovendien heeft Duitsland een landelijk en krachtig mobiel netwerk nodig. Hier mag het landelijk gebied niet worden opgeschort. Als er verschillende dode plekken op de route van Bocholt naar Münster zijn, is dit gewoon onaanvaardbaar. "Wat migratie betreft, was het laatste migratiepakket waartoe werd besloten een stap in de goede richting, zegt Joch Bocholt. Toch moet er nog veel worden gedaan. "Vanwege de ongecontroleerde en wanordelijke immigratie in de vluchtelingencrisis zijn er ernstige grieven in ons land, die niet onder het tapijt mogen worden geveegd. Zolang de problemen op het gebied van migratie niet zijn opgelost, zal er ook een debat over migratie zijn, "zei JU-voorzitter Lukas Behrendt. De CDU moet het vertrouwen terugwinnen van de kiezers die de afgelopen jaren naar de AfD zijn geëmigreerd en zo de partij overbodig maken. Behrendt: "Tot die tijd is er nog een lange weg te gaan!" Wat betreft milieubescherming ziet de Junge Union Bocholt het huidige populisme en actionisme met grote scepsis. Jannick Behrens, persvoorlichter van JU Bocholt, legt uit: "Milieubescherming is altijd een belangrijk en actueel onderwerp geweest. Duitsland, en vooral Bocholt, doen het al goed op het gebied van milieubescherming. Desondanks kunnen dingen op dit gebied beter worden. De CDU en de GO staan ​​voor een echte politieke aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met zowel banen als de bescherming van het milieu. Het is echter noodzakelijk dat de partij dit en de vele resultaten die we al hebben bereikt, beter communiceert. Aan de andere kant zijn populistische en actionistische eisen, zoals die momenteel worden ervaren door de Bocholt SPD, niet effectief. In geen geval mag de CDU bij deze zet springen. Politiek wordt gemeten aan wat het daadwerkelijk heeft bereikt. "[...]

Ahauser hogescholen nodigen je uit voor de 23. Tijd voor BOMAH

District Borken / Ahaus. De eigen interesses, competenties en doelen kennen is vaak niet zo eenvoudig. Dit geldt met name voor jongeren die er vooral tijdens hun loopbaanoriëntatie mee te maken hebben. In dit proces moeten ze daarom spannende en belangrijke vragen beantwoorden zoals: In welke richting moet het in de toekomst gaan? Studie, baan of een schoolopleiding? Welk beroepsveld past bij uw eigen interesses? Wat zijn de eisen van de werkende wereld? Hulp bij oriëntatie en besluitvorming is er al voor de 23. Tijd de beroepsoriëntatiebeurs BOMAH in Ahaus. Het wordt dit jaar weer twee dagen gehouden - op de 8. en 9. Oktober - op grond van de drie hogescholen in sponsoring van het district Borken statt.Bei de BOMAH verschillende universiteiten, gilden, bedrijven en vele andere exposanten tonen de kansen voor jongeren in onze regio. Rond 100 opleidingsberoepen - zowel klassieke als nieuwe functieprofielen - worden daar gepresenteerd. Het beschermheerschap van de carrièreoriëntatiebeurs is opnieuw districtbeheerder Dr. Ing. Kai Zwicker overgenomen. Op beide dagen verwachten de organisatoren niet alleen rond 3.000-tieners, maar ook veel ouders en andere geïnteresseerde partijen. Zo ook de BOMAH op dinsdag, 8. Oktober, open van 17 tot 20 pm. Op woensdag, 9. In oktober zijn de exposanten van 8 tot 13-klok aanwezig, met name de openingstijden op dinsdag hebben velen gebruikt om zichzelf individueel te informeren. "De avond is belangrijk voor intensievere discussies en overleg", zegt Michaele Grote, directeur van het Vocational College Lise Meitner, die samen met Ulrich Kipp, hoofd van het Vocational College for Technology, Reinhard Wehmschulte, hoofd van het Vocational College for Business and Administration, en de organisatieteams van de scholen is betrokken bij de voorbereidingen. "Vooral jongeren die de beurs op woensdagochtend niet in de klas bezoeken, maken gebruik van dit aanbod", zegt Wehmschulte. Dit geldt met name voor leerlingen van basisscholen en uitgebreide scholen. "Alle jongeren, ouders en leerkrachten zijn welkom. Omdat: de BOMAH is interessant voor alle soorten scholen ", benadrukt Kipp.Rund 70-bedrijven uit de ambachtelijke, technische, sociale en commerciële sector, evenals instellingen, kamers, autoriteiten, hogescholen en gilden uit de regio hebben hun komst beloofd. "Ons brede aanbod van aanbiedingen illustreert de professionele vooruitzichten in het Westmünsterland", zegt Michaele Grote. Natuurlijk geven de drie beroepsopleidingen van de wijk Borken op de Ahaus-site ook inzicht in hun gevarieerde educatieve aanbod en bieden ze rondleidingen door de gebouwen voor de studenten. "Negende klassers en negende klassers nemen gewoonlijk deel BOMAH, om een ​​ruw overzicht van de beroepsvelden te krijgen ", legt Reinhard Wehmschulte uit en voegt eraan toe:" In de 10e klas zoeken ze vaak naar bepaalde beroepen. "Afhankelijk van hun eigen belangen biedt BOMAH een basisoriëntatie en gerichte informatie individuele beroepen en trainingspaden. Het was belangrijk om de diversiteit van functieprofielen te presenteren. Omdat de mogelijkheid van oriëntatie ook betekent dat je nog steeds je pad kunt veranderen. "De BOMAH is interessant voor alle studenten - ongeacht waar ze zich in het 'oriëntatieproces' bevinden", zegt Michaele Grote. Sinds enkele jaren is de "BOMAH-App" gratis beschikbaar. Het is een alternatief en zinvol supplement voor de flyer, die oriëntatie blijft bieden. "Bezoekers kunnen de app gebruiken om eenvoudig locatieplannen op te roepen via hun smartphone. Ze hebben ook de mogelijkheid om te zoeken naar specifieke bedrijven, beroepen en aanbiedingen. Hierdoor kunnen ze zich gemakkelijker op het terrein oriënteren ", legt Ulrich Kipp uit. De app levert de informatie ook offline. Het kan worden gedownload via een QR-code op de flyers en posters en via de app store van de smartphone. "De app zou echter slechts een paar dagen voordat de BOMAH moet downloaden of moeten downloaden worden bijgewerkt zodat alle informatie actueel is ", beveelt Wehmschulte aan. Toegang tot BOMAH is gratis. Registratie is niet vereist, met uitzondering van scholen. Meer informatie over de Carrièreoriëntatiebeurs is voorafgaand aan de beurs te vinden op www.bomah.de Foto: Michaele Grote, hoofd van de Berufskolleg Lise Meitner, Ulrich Kipp, hoofd van het Vocational College for Technology (rechts) en Reinhard Wehmschulte, hoofd van het Beroepsonderwijs voor Bedrijf en Bestuur , bereiden samen met de organiserende teams van de scholen de professionele oriëntatiebeurs BOMAH voor. Dit vindt dit jaar plaats op de 8. en 9. Oktober op de campus Ahaus. [...]

In bedrijfspanden doorgedrongen

Bocholt (ots) - In een bakkerijtak in de nacht tot woensdag brak in Bocholt onbekend. De daders hadden eerst een deur gebruikt bij de hoofdingang van de winkelgalerijen op Berliner Platz. Om de kamers van de bakkerij binnen te gaan, openden ze een andere deur. Of en wat de vreemden hebben gestolen, was aanvankelijk niet duidelijk. De politie vraagt ​​om aanwijzingen aan het Kriminalkommissariat in Bocholt onder Tel. (02871) 2990. [...]

Omleiding op de buslijn C13

Bocholt. Voor het komende weekend in juni (14.-16.06.2019) zijn er beperkingen op de stadsbuslijn C13 vanwege een buurtfeest en bijbehorende wegafsluiting Veldweg / In Koch's Pasture wordt gesloten, dus vrijdaglijn C13, 14.06.2019, 18.00 Klok tot en met, zondag 16.06.2019, het einde van de operatie moet een omweg rijden over de Siemensstraße. Om deze reden wordt de servicestop Kochs Weide geannuleerd zonder vervanging voor de duur van de omleiding. Dit geldt voor zowel de C13-lijn als de oproepverzameltaxi (AST), die op afspraak buiten de openingstijden van StadtBusse rijdt. Onze excuses voor het eventuele ongemak. Als u vragen hebt over blokkering of omleiding, zijn de medewerkers van de StadtBusCenters beschikbaar tussen 09.00 uur en 18.00 uur persoonlijk of per telefoon (02871-219190) in het StadtBusCenter op de Bustreff (Europaplatz), van maandag tot vrijdag. [...]

De "slimme" helper: districtspolitie Wesel test iPhones

Circle Wesel (ots) - Wat is de naam van de houder van een auto? Waar is een persoon officieel geregistreerd? Politieagenten en politieagenten kunnen nu deze en vele andere vragen over patrouilles met smartphones verduidelijken. Rond 70 mobiele telefoons heeft het land nu gekocht voor de districtspolitie Wesel. Wesel staat naast de pilootautoriteit Recklinghausen en Dortmund, waarin de mobiele telefoons worden getest in het dagelijkse beroepsleven Politieagenten in de bewakers in Moers en Wesel, sommige Kriminalkommissariate en geleidehonden hebben sinds vrijdag hun officiële mobiele telefoons in dienst. Het is een "normale" iPhone 8, maar om veiligheidsredenen zijn alleen bepaalde politie-apps toegestaan. De officieren hebben bijvoorbeeld toegang tot verschillende databases en kunnen vragen of een persoon wordt gezocht naar een huiszoekingsbevel of een auto is gestolen. ID-kaarten kunnen worden gescand met de mobiele telefooncamera en worden vergeleken met de bestaande databases.Deze vragen hoeven niet langer te worden gedaan door collega's op straat via de radio via het controlecentrum of de bewaker. Dit bespaart tijd en is een grote opluchting. Een speciaal beschermde messenger-service is ook geïnstalleerd op de mobiele telefoons. De politieagenten en politieagenten kunnen op locatie foto's maken of foto's van vermiste personen scannen en deze snel naar het controlecentrum of naar andere collega's in patrouillewagens sturen Gegevensbeveiliging is erg belangrijk bij de nieuwe smartphones: als het scherm niet wordt aangeraakt, wordt het vergrendeld de telefoon al na een goede 20 seconde toegang. Het apparaat moet dan worden ontgrendeld door vingerdruk of PIN. Een bescherming tegen vreemde ogen. Op de mobiele telefoons worden ook geen gegevens opgeslagen en de servers zijn beschikbaar voor de politie en niet voor particuliere providers. "Ik ben blij dat we als provinciale politie Wesel daar als pilootautoriteit zijn. Het brengt het werk van de politie in het district Wesel een grote stap voorwaarts. " Ansgar Müller als hoofd van de districtspolitie. [...]

Gedreven tegen de muur

Bocholt (ots) - Een automobilist in de hoeveelheid van ongeveer 2.000 Euro heeft in de nacht tot woensdag een automobilist in Bocholt-Mussum veroorzaakt. Het onbekende struikelde tegen een muur behorende bij een plot op Wagnerstrasse. Het geluid werd wakker tegen de lokale bewoners van 00.20. De vervuiler vertrok zonder zijn wettelijke plichten te hebben vervuld. De politie vraagt ​​om informatie aan het verkeerscommissariaat in Bocholt onder Tel. (02871) 2990. [...]

Fietsers licht gewond bij het vallen in de sloot

Bocholt (ots) - Een fietser stortte dinsdag in een sloot neer in Bocholt-Lieder. Het ongeval was tegen de 16.10-klok op het fietspad op de Liedere-ringweg gekomen: de 51-jarige was daar aan het einde van een bochtgedeelte vertrokken met het voorwiel van de weg en had de controle over de tweewieler verloren. Een ambulance bracht de lichtgewonde Bocholter naar een ziekenhuis. [...]

Registreer nu voor de 9. LANGE NACHT VAN DE INDUSTRIE

Op de 19. September 80 bedrijven en instellingen aan de Rijn en het Ruhrgebied openen hun fabriekspoorten voor de 9. LANGE NACHT VAN DE INDUSTRIE. Wordt verwacht 3.100-gasten te zijn, die uitzonderlijke inzichten krijgen in technologieën, werkprocessen en producten van de bedrijven. Deelname is gratis; Iedereen (vanaf 14 jaar) die geïnteresseerd is in industrie en technologie kan deelnemen. De stoelen worden verloot. Online registratie op www.langenachtderindustrie.de/en/locations/rhein-ruhr/anmeldung.html LANGE NACHT DER INDUSTRIE vindt dit jaar bewust plaats in het kader van de landelijke week van de branche. Daarom moet worden gewezen op de veelzijdige en innovatieve industriële locatie Rhein-Ruhr en NRW. "Verbindingen in waardecreatie en functionaliteiten in productie kunnen zoveel gemakkelijker worden begrepen. Modern ondernemerschap laten zien, hoe het echt is en de bezoekers inspireren, zo niet om trots te zijn op de innovaties en economische kracht van de regio - dat is het doel van deze actie, "zei Wolfgang Schmitz, CEO van de Unternehmerverbandes. De LANGE NACHT VAN DE INDUSTRIE wordt gefinancierd door het bedrijfsinitiatief Zukunft durch Industrie e. V. en ondersteund door de kamers van koophandel en industrie, bedrijfsverenigingen en industriële vakbonden in de regio. Dit jaar nemen 80-industrie en aan de industrie gerelateerde bedrijven deel. Een groot aantal bussen rijdt vanavond op verschillende routes naar twee bedrijven. Daar kunnen de deelnemers een kijkje nemen achter de schermen van de productie - in rondleidingen door de fabriek, lezingen en discussies met vertegenwoordigers van het bedrijf In het verenigingsgebied van de ondernemersvereniging, die zowel de steden Duisburg, Mülheim en Oberhausen omvat, als de juiste Niederrhein tot het zuidelijke Münsterland de volgende aangesloten bedrijven van de brancheorganisatie: · ArcelorMittal Duisburg GmbH · Grillo-Werke AG, Duisburg · Siemens AG, Duisburg · Steinhoff GmbH & Cie. OHG, Dinslaken · Siemens AG, Mülheim an der Ruhr · Holemans Niederrhein GmbH, Rees Bijschrift: de industrie uit de eerste hand ervaren in een indrukwekkende omgeving - zoals hier vorig jaar getoond bij de Ellerdonk-grindwerken van Holemans Niederrhein GmbH. Online registratie is nu mogelijk (foto: Unternehmerverband) [...]

Informeer, probeer uit, beslis - universitaire opleidingsmiddagen in juni

Kort voor de deadline voor aanmelding voor de beperkte cursussen op de 15. Juli, zal de "Centrale Studenten Adviesdienst" samen met vele andere instellingen van de Universiteit van Westfalen potentiële studenten informeren over alle facetten van de 40 reguliere en dubbele bacheloropleidingen in Gelsenkirchen, Bocholt en Recklinghausen. De Hochschulschulnachmittage (HIN) voor afgestudeerden van de middelbare school, afgestudeerden van Fach-Abitur en andere studenten die geïnteresseerd zijn in studeren, vindt in juni weer plaats op alle drie de locaties van de universiteit. Op drie middagen wordt veel informatie verstrekt over aanmelding en inschrijving, evenals over cursusinhoud, hoofdonderwerpen en carrièremogelijkheden. Daarnaast biedt de Campus Gelsenkirchen informatie en advies over de samenwerkingspartners van het duale studieprogramma, die nog steeds op zoek zijn naar duale studenten voor de studie start 2019, evenals de "Lange avond van studiebegeleiding", waar vragen kunnen worden verduidelijkt in "last-minute counselinggesprekken" .De opmaat naar de campus in Recklinghausen: dinsdag, 25. Aankomende studenten worden uitgenodigd om kennis te maken met ondernemingsrecht, internationaal ondernemingsrecht en bedrijfsbeheer, mobiliteit en logistiek, bedrijfslogistiek, industriële engineering, chemie en moleculaire biologie. Facultaire rondleidingen, praktische activiteiten, proeflezingen, posterpresentaties, lezingen en een informatiecafé presenteren de studielocatie. De "Zentrale Studienberatung" en het Studierendensekretariat bieden ook advies over hoe je succesvol kunt solliciteren naar een plaats aan een universiteit. Andere instellingen, zoals het Talencentrum en Talentontwikkeling, leggen belangrijke raamvoorwaarden uit voor het studeren en tonen aanbiedingen voor een succesvolle start van de studie Op woensdag 26. In juni worden de opleidingen en hun inhoud op een informatieve manier gepresenteerd via de universiteit in Bocholt. Het Departement Werktuigbouwkunde toont bijvoorbeeld experimenten en projecten van studenten: Robots of bionische tentoonstellingen bieden studie-inhoud die kan worden aangeraakt; rijsimulatoren en e-kart kunnen zelfs worden gebruikt om weg te rijden. De opleiding Elektrotechniek / Automatisering toont op zijn beurt technologie van de 3-D-printer tot de "Wall of Light". Via een zogenaamde "virtual reality-bril" geïnteresseerd in de opleiding "Informatik.Softwaresysteme" op de digitaal nagebouwde Bocholt campuswandeling. Naast de exposities hebben bezoekers de mogelijkheid om de afdelingen en hun respectieve opleidingen te leren kennen op informatiestands en in lezingen. Het studie-begeleidende aanbod evenals alle onderwerpen met betrekking tot aanmelding en inschrijving leggen de "Centrale Studentenadviesdienst", het studentensecretariaat, de bibliotheek, de talentpromotie en het servicecentrum "Duales Studium" uit, evenals de lerarenopleiding van de Westfälische Hochschule met de aanvullende kwalificatie "Ingenieur plus Lehrer" Het evenement van dit jaar belooft een spannende conclusie van de bionica van Prof. Dr Claus Mattheck. De ontvanger van de Duitse milieuprijs 2003 spreekt in zijn lezing "Waarom alles kapot gaat - de lichaamstaal van de componenten" over hoe mensen de bevindingen van de observatie van de natuur kunnen overbrengen naar het gebied van machinebouw en daaruit belangrijke inzichten kunnen verkrijgen. Het evenement wordt gepresenteerd door het Westfaalse Instituut voor Bionica van de WH en de "Junge Uni Bocholt" met de steun van de Otto Spaleck Foundation van 17: 30 klok in collegezaal 1. Op donderdag 27. Aankomende studenten kunnen de onderwerpen en het aanbod van de Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen ervaren en verkennen. Op de locatie Gelsenkirchen stellen alle bacheloropleidingen zich voor met hun inhoud. Vraag-en-antwoordsessies na lezingen bieden de mogelijkheid om met docenten en studenten te praten, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, informatica, journalistiek en public relations. In de technische vakken kunnen degenen die geïnteresseerd zijn in de respectieve laboratoria en workshops van de medische en elektrotechniek, evenals in de afdeling "Werktuigbouwkunde en Facilitair Management", een inzicht krijgen in de praktische oriëntatie van de studie. Wie geïnteresseerd is in een dual degree, partnerbedrijven kunnen de universiteit leren kennen, die nog steeds gratis dubbele trainingsplaatsen bieden voor het wintersemester 2019 / 20. Daarnaast is het servicecentrum "Dual Studies" van de Westfaalse Hogeschool ook beschikbaar voor vragen over een duale opleiding. Hiernaast bieden de "Centrale Studentenadviesdienst", het Studentensecretariaat, de Bibliotheek, Talentontwikkeling, het Talencentrum en de "BAföG Adviesdienst" andere belangrijke aspecten van het onderzoek. Bovendien presenteert het team Lerarenopleiding van de Universiteit van Westfalen de aanvullende kwalificatie "ingenieur plus leraar" voor niet-gegradueerde studenten van technische cursussen zoals elektrotechniek, mechatronica, levering en verwijdering engineering en werktuigbouwkunde. Ook dit jaar, de "Zentrale Studienberatung "Van de Westfaalse Hogeschool op de" Lange avond van studieadvies ", een adviesactie van de" Centrale studieadvies "in NRW. Na de HIN in Gelsenkirchen op donderdag, 27. Juni, op de hoogte tot 21 klok in Gelsenkirchen. Meer informatie is beschikbaar op www.w-hs.de/langer-abend-der-studienberatung. Alle programma's voor de universitaire onderwijsmiddag zijn in detail te bekijken onder www.w-hs.de/hin Bildinhalt: Het werd graag geprobeerd op een voormalige universitaire onderwijsmiddag (HIN) van de Westfaalse universiteit de geautomatiseerde drankenmixer (middenvoor), de verschillende frisdranken volgens eigen Bereide presentatie of gegeven recept. Hier konden bezoekers hun favoriete drankje mixen en op een speelse manier leren over de technologie en besturingselektronica. Bedacht en vervolgens verder ontwikkeld de docenten en studenten van de drankmixers van de locaties Gelsenkirchen en Bocholt. Foto: WH, gratis herdruk in verband met Westfälischer Hochschule [...]