Abfallberatung verzamelt oude CD's

Petra Tacke, consultant afvalverwerking voor de verwijderings- en servicebedrijf (ESB), neemt dinsdag deel aan 2. Juli 2019, van 9-12 bekijk oude cd's. Met haar informatiestand is ze dan te vinden op het St. Georg-plein bij de fontein.De zilverstukken worden lokaal verzameld in een gesloten container. Als u ook uw gegevens wilt opslaan, raadt de afvalconsulent aan de gegevensdragers verschillende keren te krassen met een scherp voorwerp. "Door de schijven te distribueren, kunt u ervoor zorgen dat ze correct worden gebruikt. Voor de restafvalbak zijn de datadragers gemaakt van polycarbonaat te goed ", zegt Tacke. Het hoogwaardige plastic kan goed worden gerecycled. De coating is gescheiden van het polycarbonaat, de kunststof zelf is versnipperd. Aldus bereide, oude CD's vinden toepassing in computertechnologie of zelfs in de geneeskunde. Afgezien van deze actie van de afvalconsultatie is er ook de mogelijkheid bij het recyclagecentrum om de zilveren schijven af ​​te geven. Overigens bevinden CD-dozen zich in de gele zak als verkoopverpakking. [...]

Parkeergarage "Am Nähkasten": maandag begint het tweede deel van de renovatie

Bocholt (PID). Komende maandag, 2. Juli 2019, de renovatie van de binnenstadsparkeergarage "Am Nähkasten" gaat verder. De onderste drie dekken zijn al bekend te zijn herontwikkeld, in het tweede gedeelte dat volgt, worden de bovenste vier dekken, inclusief de op en neer "spil", tot wasdom gebracht. Dit wordt gedeeld door de stedelijke bouwsector: in het derde kwartaal 2020 zal de parkeergarage volledig worden gerenoveerd. Rondom 280 zijn brede, comfortabele parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers van de stad.De renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het gebruik, wat betekent dat de parkeergarage open en bruikbaar blijft. Alleen onderdelen worden tijdelijk geblokkeerd, afhankelijk van de voortgang van de bouw: het hele lichaam van staal en beton wordt bij renovatie, statica en verkeersveiligheid vernieuwd. Wegdekken worden vernieuwd en voorzien van veiligheidsstrepen voor voetgangers, borstweringen vervangen of gerepareerd, de elektrische apparatuur wordt in brand geschoten, dit wordt gedaan met een nieuwe verflaag. zegt Bocholt stadsarchitect Daniel Zöhler.Zeitweise gerepareerd met bouw lawaai te rechnenUm scheuren hebben beschadigd plekken in het beton met een hoge druk waterstraal "We zullen voorzichtig zijn tijdens de tweede herstructureringsfase dat het goede kwaliteitsnormen uit het eerste deel over het park te trekken, worden" worden behandeld. Dat zal ruis veroorzaken. De administratie streeft ernaar de impact te minimaliseren. Desalniettemin kunnen ze niet volledig worden vermeden. Standaardachterstanden als trigger Review: Parkeergarage gebouwd op het 1986-gebouw knaagde aan de tand des tijds. Een rapport onthulde statische defecten veroorzaakt door zieke balken en scheuren in de plafonds. Daarom moest de parkeerplaats aan het einde van 2016 tijdelijk worden gesloten. Subgebieden werden vervolgens provisorisch geborgd met steunen. De stad heeft vervolgens de opknapbeurt gedaan. Kosten De kosten van de volledige renovatie zijn voor de stad voor 3 miljoen euro. De stad Bocholt is eigenaar van de parkeergarage die door ParkRaum-Management PRM GmbH als huurder wordt geëxploiteerd. [...]

Brigitte Wening 25 jaar werkzaam bij de gemeenteraad

Bocholt (PID). Brigitte Wening viert het op 1. Juli 2019 viert zijn 25-jubileum op de gemeenteraad van Bocholt. Gedurende deze tijd bracht ze meer dan 21-jaren door in het St. Georg-Gymnasium als schoner, ze doet haar dagelijks werk zeer betrouwbaar en staat altijd klaar om te helpen met speciale taken. Van de kant van de collega's en verzorgers, wordt hun menselijke aard zeer op prijs gesteld, informeert de administratie. [...]

+ Bestrijding van droogte: meerploegendienst bij ESB- en 500-waterzakken

Bocholt (PID). De hoge temperaturen in combinatie met de constante extreme droogte van de grond blijven problemen veroorzaken op veel gebieden, zoals de landbouw, en houden de medewerkers van de afvalverwijderings- en servicebedrijf Bocholt op de vlucht, die openbaar groen groen maken. Heinz Welberg, plaatsvervangend operations manager, meldt: "De effecten houden verband met overwerk en op andere plaatsen kan gepland werk niet worden geïmplementeerd", zegt hij. Ook zijn momenteel kolommen van de ESB in gebruik om het stedelijk groen en bomen water te geven. Om de bedden te bevloeien, worden hiervoor twee tractoren met watervaten gebruikt in tweeploegendienst. Dit werk wordt aangevuld door een derde team, dat in normale werkuren in het stedelijk gebied onderweg is, meldt Welberg.Wasersäcke voor jonge bomen. Het zijn vooral jonge bomen om de heersende weersomstandigheden te ondersteunen, de ESB heeft nu ongeveer. 500-irrigatietassen in gebruik. Deze worden door een ander schip verdeeld en regelmatig gevuld. De zakken geven het water gedurende enkele uren aan de wortels. "Deze methode is het afgelopen jaar zeer effectief geweest en heeft ons gered van het verliezen van bomen", zegt Welberg. De verantwoordelijke tuiniermeester David Niehaves, die vorig jaar de campagne startte, heeft daarom zijn posities opnieuw verhoogd en coördineert de huidige missies. Handelsgebied Münsterstrasse Omdat het weer er ook voor zorgt dat gepland werk wordt vertraagd. Op dit moment bouwt de ESB een nieuwe overblijvende patch in het kruispunt Münsterstraße / Uhlandstraße in samenwerking met het ministerie van Civiele Techniek, Transport, Urban Green en Environment. Het voorheen bestaande, nogal sombere gebied wordt daardoor opgewaardeerd. Het werk hapert echter, "omdat aan de ene kant, vanwege de droogte die nu wordt gebruikt, vaste planten weinig kans hebben om te groeien. Aan de andere kant zijn er ook knelpunten bij de leveranciers ", zegt Welberg, burgers hebben al contact opgenomen met de stad met de angst dat het gebied in zijn huidige staat zal blijven en zal worden gevormd als een grindoppervlak. Welberg gerustgesteld: "Het ecologisch ontwerp van het stedelijk gebied heeft, waar mogelijk, een hoge prioriteit." Volgens Welberg werken het ministerie van Civiele Techniek, Transport, Urban Green and Environment en het ESB, dat verantwoordelijk is voor het stadhuis, nauw samen. De medewerkers legden grote nadruk op onderwerpen als duurzaamheid, biodiversiteit, biodiversiteit en de opwaardering van stedelijk en microklimaat, niet alleen in het herontwerp van gebieden, maar ook in de context van entertainment. Het bestaande gebied in het kruispunt Uhlandstraße / Münsterstraße zal in beide worden gebruikt. zowel de toeschouwer als de dieren- en insectenwereld "gevarieerd en waardevolle geconverteerde Habitat" kondigt de ESB aan (vgl. ook persbericht van de stad Bocholt van de 12. Juni 2019). Hier is een meerjarig bed dat verschillende planten en insecten huisvest. Voor dit doel is het nodige werk verricht om de gebieden door de ESB voor te bereiden. Verder is het substraatmengsel dat nodig is voor de planten nu ingevoerd. Welberg: "Dit is dus een tussentijdse staat die zo snel mogelijk zal veranderen." Burgers kunnen steunen Net als de ambtenaren kan de burger dit ook ondersteunen. Of door een insect-ontwerp van de private tuinen of bij de irrigatie van bomen en bloemperken in de directe omgeving van het huis, vraagt ​​de Stadt.Abschließend de ESB uw begrip en aandacht voor degenen die werkzaam zijn in de stedelijke werknemers gebied, zoals in de weg ruimte noodzakelijk werk kan korte-termijnbeperkingen in het verkeer niet voorkomen. [...]

ORBIS - een project bouwt bruggen tussen culturen in Bocholt

Ahmad Mahar Akam en Khaled Aidy vluchtten vóór de burgeroorlog uit Syrië naar Bocholt. Hier stonden ze voor de leegte - vreemd land, vreemde taal, buitenlandse cultuur. Maar de twee hebben het gehaald en met succes geïntegreerd. Gedurende deze tijd herkenden ze een enorm gebrek aan informatie onder veel buitenlandse burgers uit verschillende landen. Waar kan ik het beste iets kopen? Wie biedt hulp bij officiële bezoeken? Welke dokter is de beste manier om te communiceren? Vragen over vragen waarop Ahmad en Khalid antwoorden wilden. Ze begonnen het project "Orbis", gevonden met de hulp van de community college collega's en beginnen nu binnen Internet en social media portal Made in Bocholt op het adres orbis.madeinbocholt.de <orbis.madeinbocholt.de/> dezelfde meertalig platform. "Orbis" wil nuttige tips geven, interessante feiten vertellen over het dagelijks leven in de stad en bruggen bouwen. "Het doel is om de gemeenschap in de stad te promoten", legt projectmanager Elisabeth Schmeinck uit. De artikelen en foto's zijn gemaakt door leken en professionals. Een van hen is de getrainde journalist en redacteur Jochen Freund. Hij hecht er bijzonder belang aan dat niet alleen de vluchtelingen in de toekomst meer te weten komen over Bocholt, maar omgekeerd ook de Bocholter over hun nieuwe buren, en een andere vrijwilliger is Hans-Jürgen Dickmann. De gepensioneerde tandtechnicus is niet alleen blij met de hulp die hij de vreemdeling kan bieden, maar ziet immigratie ook als een kans voor de economie die lijdt onder een latent tekort aan jong talent. Ook op het gebied van zorg kunnen er krachten worden gewonnen, zeggen ze. Reden genoeg voor Dickmann om mee te doen als een toekomstige editorial director krijgen en ook om zijn vrienden van Lions Club Rijn-Issel, 2000 euro te overtuigen als initiële financiering voor het project te spenden.Made-in Bocholt makers Berthold Blesenkemper eindelijk introduceerde haar internetportaal en weten -how beschikbaar. "Online is de snelste en gemakkelijkste manier om mensen te bereiken. Bovendien kunnen de initiële taalbarrières worden overwonnen met behulp van automatische vertalers, "zegt Bocholter, de combinatie met een gevestigd medium biedt nog meer voordelen. In Orbis is een kanaal geïntegreerd met het huidige lokale nieuws van Bocholt dat zich automatisch vertaalt in zes talen. Daarnaast kunnen geselecteerde rapporten van het project, die ook interessant zijn voor Bocholter, automatisch worden opgenomen in de dagelijks bijgewerkte lokale nieuwsstroom van Made in Bocholt. Het project heeft al landelijke belangstelling getrokken. Deskundigen van het Institut Empirika in Bonn bezochten de redactievergadering in Bocholt namens het Federale Ministerie van Binnenlandse Zaken, voor de bouw en het thuisland, en zullen hierover binnenkort rapporteren in hun tijdschrift Stadtpilot. De initiatiefnemers van het programma "Gute Sache Bocholt" dachten ook dat dit een geweldig idee was en gaven Orbis vanavond een certificaat tijdens een laatste evenement in Stadtsparkasse. "Nauwelijks begonnen en al een certificaat. Dat begint goed, "zei Elisabeth Schmeinck tevreden. [...]

Stad vraagt: Heeft Suderwick een kinderopvang nodig?

Bocholt (PID). Heeft het district Bocholt van Suderwick een kinderopvang nodig? Is er behoefte aan? Dat is wat het jeugdwelzijnsbureau van Bocholt wil weten. 166-vragenlijsten zijn begin juni naar de ouders gestuurd, maar tot nu toe zijn er alleen 60-antwoorden. "De administratie vraagt ​​alle ouders om deel te nemen aan de enquête, zodat een uitgebreid beeld van de behoefte aan kinderdagverblijven voor de Suderwick-kinderen kan ontstaan ", Zegt Dirk Lueg, plaatsvervangend afdelingshoofd Jeugd, Gezin, School en Sport. De deadline voor het indienen van vragenlijsten is daarom 12. Juli 2019 uitgebreid. Neem voor meer informatie contact op met Tel. 02871 953-550. [...]

Citizens Committee doneert 1111 Euro for Children's Hospital

Bocholt. Als ze al zweten, althans voor een goed doel, dan zijn Holger Hagedorn en Ludger Thesing het daar mee eens. De leden van de burgercommissie voor de promotie van het carnaval namen deel aan de laatste stadsloop in Bocholt op de vijf kilometer lange route om een ​​donatie te kunnen doneren aan de kliniek voor kinder- en jeugdgeneeskunde. Dankzij hun sponsoren en de Stadtsparkasse, die het bedrag 'opbracht', kwam 1.111 Euro bij elkaar. Hoofdarts Klaus Winter was heel blij en verzekerde zich dat dit in het belang van de kleine patiënten en hun families zou zijn. De afdeling pediatrische en adolescente geneeskunde in het St. Agnes Hospital organiseert jaarlijks 750-cardiale onderzoeken bij kinderen. Sommige 200-patiënten komen vaak regelmatig voor hartonderzoek, omdat ze een aangeboren hartafwijking hebben. In de toekomst zullen deze kleine patiënten baat hebben bij een nieuwe schakelkop voor het onderzoeken van het hart. Omdat er een hoge investeringsbehoefte is achter deze medische technologie, helpen donaties om nieuwe apparaten sneller te verwerven, legt Dr. med uit. Winter. "We zijn verheugd om pediatrische cardiologie verder te versterken en onze jonge patiënten de beste medische zorg te bieden volgens de nieuwste wetenschappelijke en medische kennis." [...]

Het Getz / Gilberto-project brengt de bossanova in de Koppelkerk

Op zaterdag 6.Juli, de Getz / Gilberto project brengt een ode aan Stan Getz en Astrud Gilberto en Joao in Koppelkerk te Bredevoort. Een swingende avond vol verscheen met Bossa Nova muziek en verhalen, uitgevoerd door vijf enthousiaste Musikern.Vor meer dan vijftig jaar, de legendarische album Getz / Gilberto, de 1965 werd uitgeroepen tot 'Album of the Year 'bij de Grammy Awards en in samenwerking van Saxofonist Stan Getz en gitarist en zanger Joáo Gilberto, markeren het begin van een wereldwijde faam van Bossa Nova. Nummers als 'The Girl from Ipanema', voor de interne Astrud Gilberto won een Grammy, en 'Desafinado' zijn geworden.Jetzt absolute klassiekers, want deze muziek wordt meestal alleen gehoord als achtergrondmuziek, vond Patrieck Bonnet (tenorsaxofoon) en Annelore Horn (vocals) op het moment, de verhalen rond dit album en vooral de muziek terug naar de voorgrond te rücken.Es biedt een programma vol met bossa nova normen en verhalen waarin Patrieck, Annelore en haar band je 1964 kidnapping, toen de ontspannen sfeer van Bossa Nova zo nieuw was dat de universiteiten van Brazilië op zijn kop werden gezet. De volledige band bestaat uit: Patrieck Bonnet (tenorsaxofoon), Annelore Horn (zang), Sander eggen (gitaar), Matheus Nicolaiewsky (contrabas) en Meiko Meissner (drums) .Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, BredevoortDatum: Zaterdag, 6. Juli 2019Beginn: 20.30 uur (deuren open om 20.00 uur) Entree: € 12,50 vooruit / 15, - € box office Kaarten: www.koppelkerk.nl [...]

Gigaset introduceert nieuw professioneel IP-DECT-basisstation

Volgens het bedrijf biedt de nieuwe Gigaset N670 IP PRO zakelijke klanten prestaties en maximale flexibiliteit met betrekking tot toekomstige groei. Met de ondersteuning van 20-gebruikers, SIP-accounts en handsets en acht gelijktijdige oproepen, opent de zakelijke omgeving een breed scala aan toepassingen voor DECT-telefonie, volgens een persbericht van het in Bocholt gevestigde bedrijf. Het basisstation werkt samen met tal van lokale en cloudgebaseerde telefoonsystemen en ondersteunt alle handsets uit het Gigaset Professional-assortiment. Omdat de N670 IP PRO per licentie moet uitgroeien tot een meercellig systeem, zoals het aantal uitbreidingen of ruimte, kan de N1 IP PRO in de toekomst worden opgewaardeerd naar een meercellig systeem. "De nieuwe N670 IP PRO biedt alle ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan met professionele IP DECT-systemen, "zegt Norbert Cremer, hoofd van Product Management Business Solutions bij Gigaset. "We wilden een nog betere, flexibelere en krachtigere IP-DECT-basis bouwen - met het gebruikelijke installatiegemak, gebruiksgemak en totale beveiliging. Het echte hoogtepunt voor onze klanten is echter de uitbreidbaarheid via licentie-upgrade1 naar een meercellig systeem. "Gigaset positioneert de N670 IP PRO tussen het N510 IP PRO en het N870 IP PRO meercellig systeem. De webgebaseerde gebruikersinterface met online help, XML-gebaseerde configuratiebestanden, PBX Profilering en standaard protocolondersteuning maken installatie eenvoudig en snel. Beheerders profiteren van zero-touch configuratie met automatische registratie. Zo kan het Gigaset Professional-assortiment handsets op afstand comfortabel via IPUI worden ingericht en lokaal worden aangemeld. Contacten zijn beschikbaar via LDAP / XML / XSI-interfaces of het centrale N670-telefoonboek. U kunt specifieke XHTML-toepassingen maken die gegevens en functionaliteit bieden aan de eindgebruiker op de handset. [...]

Ongeval ontsnappen op de kleuterschool

Bocholt (ots) - Toen de eigenaar van een grijze VW Golf op woensdag terugkeerde naar haar geparkeerde auto in Bocholt, vond ze een schadevergoeding van 1.500 Euro. Ze parkeerde de auto tegen de 07.30-klok op de parkeerplaats van een kleuterschool aan de Dechant Kruse. Tegen de 16.15-klok noteerde de Rhederin de schade aan hun golf. De onbekende oorzaak van het ongeval had de parkeerplaats verlaten zonder aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Neem contact op met het Verkehrskommissariat Bocholt (02871 / 2990). [...]

Markus Schwartke 25 jaar op de ESB druk

Bocholt (PID). Markus Schwartke uit de verkoop en service werking van de stad Bocholt (ESB) viert zijn 01.07.2019 25 48 jaar Dienstjubiläum.Der-jarige tuinman die werkzaam zijn in het Bocholt belangrijkste begraafplaats sinds 1994. Daar voert hij alle tuinbouwwerkzaamheden uit, met name de verzorging van de groene zones, het snoeien van hagen en het herstel van paden. Veel Bocholters kennen hem van begrafenissen, waar hij vaak wordt gebruikt als een draaier. [...]

Nikolaus Weikamp gaat met pensioen

Bocholt (PID). Nikolaus Weikamp gaat nu met pensioen. Hij bracht een totaal 43 jaar in openbare dienst, waaronder meer dan 19 jaar in de stad Bocholt, waar hij gecoördineerd in het kantoor van de Community College arbeitete.Dort sinds 2000 hij registraties en afspraken, het verzorgen van zalen voor cursussen en seminars, onder leiding Stats , zorgde voor het schip en kondigde de avondinformatie en servicekrachten van de VHS aan - dit alles altijd met "speciale zorg", zoals de genoemde lofprijs vermeldt. Weikamp, ​​lokale spotter ook bekend als een voetbaltrainer, waardeerde het teamwork met zijn collega's. [...]

Fietstocht voor senioren

Bocholt. De vereniging "Life in the Age" (LiA eV) en de General German Bicycle Club (ADFC) nodigen woensdag uit, 10. Juli 2019, voor een begeleide fietstocht voor senioren. Trefpunt en vertrek is bij 14: 30-klok op het ontmoetingspunt LiA district op de Werther-weg 149. Deelname is gratis. De totale afstand is ongeveer 20-25 km lang met een pauze na overleg. De tour eindigt met de 18-klok. Deelnamevereiste is een veilige fiets. Registraties bij LiA onder Tel. 02871 / 21765-66. [...]

Hoe ontstaan ​​modetrends?

Hoe komen modeontwerpers met hun ideeën? Wie beslist wat er in de mode komt? Wat is de "must-have" van de huidige zomermode? Het Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) nodigt kinderen en volwassenen uit om deze vragen samen op zondag (30.6) na te streven. Onder het motto "look, wonder, Feel" verkennen kinderen, ouders en grootouders van 14 uur spinnen van textielfabriek Bocholt.Dabei maken het niet alleen een reis door de modetrends van meer dan 100 jaar. De deelnemers worden ook zelf modeontwerpers en ontwerpen zogenaamde moodboards uit de verstrekte materialen. Net als echte modeontwerpers, vormen ze sfeerbeelden, kleuren, vormen en stoffen voor de huidige zomer of aankomende herfstmode in een creatieve collage. Een inspirerend bezoek aan de huidige speciale tentoonstelling "Fashion Material - Fashion Worlds by Stephan Hann" in het LWL-Industriemuseum maakt ook deel uit van het programma, het programma duurt ongeveer een uur. Deelname is gratis. Verschuldigd is enige museum entree: Volwassenen 4 euro, voor kinderen en adolescenten toegang frei.Ort is: LWL Industrial Museum Textile Bocholt, spinnen, Industriestraße 5Datum zondag (30.6.) Tijd: 14 UhrEintritt Museum: 4 euro, kinderen en adolescenten hebben sinds april 2019 gratis toegang tot de 18-musea van het Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Daarnaast kunnen scholen en dagverblijven helpen je aankomt met de bus of trein in een LWL Museum door een "Mobility Fund" van de optische vezel kan (aanvraag op het internet op www.mobilitaetsfonds.lwl.org). Het Mobiliteitsfonds stelt jaarlijks 300.000 Euro beschikbaar. [...]

Modeshow voor kankerpatiënten

Bocholt. Volgens de Duitse Cancer Society, rond 2013 rond het jaar 230.000 zijn vrouwen onlangs ziek met kanker. De meest voorkomende kanker is borstkanker. Hoewel het tegenwoordig heel vaak mogelijk is om een ​​borstsparende operatie uit te voeren en er veel kan worden gedaan voor de getroffen vrouw met behulp van esthetische chirurgie, heeft men vaak een onzeker gevoel. Des te belangrijker is een goede opleiding en advies over zorgopties en hulp. Onder het motto "Women for Women" organiseert het borstcentrum en het gynaecologische kankercentrum in het St. Agnes Hospital de 4 op donderdag. Juli, een informatiemiddag en een modeshow voor vrouwen met kanker en geïnteresseerden.Het evenement begint bij 17 in de Centrale School voor Gezondheidsberoepen met een lezing door Dr. med. Judith Gissing, medisch directeur van het borstcentrum in Bocholt, over "Voeding en beweging bij kanker". Nadien vindt de modeshow plaats rond het thema 'welzijn tijdens / na een kanker'. Hier ondergoed, badkleding en nog veel meer zal worden door de medische aanbod op te slaan J. Splitthoff, kapsels en hoofddeksels bijvoorbeeld, is er de mogelijkheid om vragen te stellen en samen te bespreken tijdens of na chemotherapie via de tweede haar fabriek Ries Wick en cosmetica en huidverzorging tips voor elke dag präsentiert.Im verbinding. Werner Schüring, hoofd van het Gynaecologisch Kankercentrum en andere medische staf en medewerkers van het verpleegkundig team van het borst- en gynaecologische kankercentrum in het St. Agnes-ziekenhuis, zullen ook ter plaatse zijn om vragen te beantwoorden. [...]