Corona-sneltests voor woningen, ziekenhuizen en praktijken zijn beschikbaar

Borken wijk. Volgens de nieuwe landelijke teststrategie van de federale overheid worden personeel, bezoekers, patiënten en bewoners, met name in bejaarden- en verpleeghuizen en ziekenhuizen, nu beter beschermd tegen het coronavirus. Hiervoor zullen in de toekomst sneltesten beschikbaar zijn en krijgt elke instelling financiering. Dat was bepaald in de nieuwe testregeling, die sinds 15 oktober van kracht is. [...]