Uitzendbureau: gevreesde recordwerkloosheid in 2020 kwam niet voor

Uitzendbureau: gevreesde recordwerkloosheid in 2020 kwam niet voor
alle

Het afgelopen jaar werd ook beïnvloed door de coronapandemie op de arbeidsmarkt. Contactbeperkingen en andere lock-downregels hadden een grote impact op veel bedrijven. Soms moesten restaurants en winkels sluiten. Uitzendbureau Coesfeld heeft nu in haar jaarverslag uitgelegd hoe dit de arbeidsmarkt beïnvloedde.

“Dat was in veel opzichten een uitdagend jaar”, legt Johann Meiners, hoofd van het Uitzendbureau Coesfeld, uit tijdens de persconferentie over de jaarresultaten. “Vooral in het voorjaar, de eerste lock-down, kregen we verzoeken om werktijdverkorting en vragen op ongekende schaal. Op het hoogtepunt, in april 2020, werkten 3.698 bedrijven en 39.966 werknemers in de uitzendwijk met werktijdverkorting. "Daaronder waren veel bedrijfstakken die nooit eerder met werktijdverkorting te maken hadden gehad, bijvoorbeeld bedrijven in de detailhandel, de horeca of zelfs de medische praktijk", legt de arbeidsmarktexpert uit.

"Met de eerste versoepeling konden meer bedrijven maand na maand weer min of meer normaal opereren en zo een einde maken aan de werktijdverkorting", meldt Meiners. Voor hem is het zeker dat dankzij het zeer flexibele instrument van arbeidstijdverkorting en de aanpassing van de wettelijke basis door de federale overheid, werkloosheid in zeer veel gevallen kon worden voorkomen. Dienovereenkomstig is zijn beoordeling heel duidelijk: “Het had erger kunnen zijn. Door werktijdverkorting zijn veel banen gered. "

Toch is het aantal werklozen toegenomen. Met 12.591 werklozen telde het bureau jaarlijks gemiddeld 1.808 mensen meer dan het jaar ervoor. Dat is het hoogste aantal sinds 2014. “Toch bleek de arbeidsmarkt zeer robuust gezien de economische onrust”, legt Rolf Heiber, directeur van Uitzendbureau Coesfeld uit. Want volgens Heiber was er vooral bij de eerste lockdown in het voorjaar een stijging van het aantal werklozen. De volgende maanden volgden over het algemeen een typisch seizoensverloop en de werkloosheid daalde in het algemeen opnieuw.

Dit wordt duidelijk wanneer je naar de ingangen kijkt. In 2020 hebben 31.588 mensen zich als werkloos aangemeld bij het Uitzendbureau Coesfeld, 2.469 minder dan het jaar ervoor. "De stijging van de werkloosheid was dus minder omdat meer mensen zich als werkloos moesten inschrijven", legt Heiber uit en vult aan: "Vooral in het voorjaar namen bedrijven af ​​en toe zelden nieuwe werknemers aan." Als gevolg hiervan is het aantal mensen dat de werkloosheid kon verlaten het afgelopen jaar aanzienlijk gedaald. 29.932 mensen zijn uitgeschreven uit de werkloosheid, bijvoorbeeld omdat ze een nieuwe baan hebben gevonden. Dat zijn er 3.734 minder dan een jaar eerder. "In de tweede helft van het jaar verbeterde de situatie weer en stopten de bedrijven steeds meer", aldus Heiber.

Uitzendbureau Coesfeld meldde vorig jaar 10.221 vacatures, 2.640 minder dan het jaar ervoor. "Ook hier is de blokkering in het voorjaar de belangrijkste reden, omdat veel bedrijven niet wisten hoe het de komende maanden zou gaan", legt Heiber uit en voegt eraan toe: "Ik denk dat de onwil op dit punt gemakkelijk te begrijpen is. . " Kort voor de zomervakantie bleek echter dat het aantal gerapporteerde banen normaliseerde. “In sommige maanden was het zelfs hoger dan vorig jaar”, legt Heiber uit.

De medewerkers van het Uitzendbureau stonden het afgelopen jaar voor een aantal uitdagingen. “Aan het grote aantal aanvragen voor werktijdverkorting hebben we pas in maart kunnen voldoen doordat we ons in zeer korte tijd dienovereenkomstig hebben gereorganiseerd”, legt Meiners uit. Medewerkers van andere teams kregen een korte opleiding op het gebied van werktijdverkorting om te helpen bij de afhandeling van advertenties en sollicitaties. “Mede met ploegendienst en weekendwerk konden we ervoor zorgen dat uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen voor werktijdverkorting binnen een paar dagen na indiening van alle aanvraagdocumenten konden worden goedgekeurd”, zegt Meiners. We moesten ook baanbrekend werk verrichten op het gebied van consulting: “Om persoonlijke contacten te verminderen om de gezondheid van klanten en onze medewerkers te beschermen, vertrouwen we steeds meer op telefonisch advies of e-mailcontacten. Dat werkte heel goed ”, meldt Heiber.

Kijkend naar het lopende jaar hangt er veel af van de Corona-restricties voor Meiners en Heiber: "Een lange en intensieve lock-down is natuurlijk een enorme last voor de economie en de arbeidsmarkt", aldus Meiners. “We zijn echter optimistisch dat we veel bedrijven en werknemers kunnen helpen met de uitkering voor werktijdverkorting en de verlengde aanspraakperiode”, voegt Heiber toe. Voor de tijd na de pandemie richten ze zich nu al op de kwalificatie van werknemers, want het tekort aan geschoolde arbeiders is niet voorbij als gevolg van de pandemie: “De komende jaren zullen veel geschoolde arbeiders ontbreken, wat we duidelijker zullen voelen naarmate de pandemie afneemt. Daarom blijven we samen met onze partners op de arbeidsmarkt ongeschoolde mensen de mogelijkheid bieden om verdere beroepskwalificaties te verwerven ”, aldus Meiners en Heiber unaniem aan het eind.

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.