De werkzaamheden aan het bijgebouw van stadsdeel Borkener liggen op schema

De werkzaamheden aan het bijgebouw van stadsdeel Borkener liggen op schema
Regio

Borken. De planningsondersteuningsgroep voor het bijgebouw van het wijkhuis, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de fracties en groepen van de districtsraad, heeft nu kennis genomen van de huidige projectstatus. Districtsbouwdirecteur Hubert Grothues lichtte de tussentijdse ontwikkeling van het bouwproject toe tijdens het inspecteren van de bouwplaats - rekening houdend met de juiste ontruimings- en hygiënemaatregelen. En dat is positief: het werk daar ligt 'op schema', kon Hubert Grohues melden: het structurele werk is vergevorderd. De bovenverdieping wordt momenteel gebouwd in het controlecentrum. Ook klinker-, raam- en installatiewerk is begonnen. Districtsbeheerder Dr. In dit verband benadrukte Kai Zwicker dat nauwe politieke steun voor grote bouwprojecten zich al had bewezen bij de bouw van de cultus Westmünsterland in Vreden. "Ik wil de leden van de ondersteuningsgroep voor aanvullende bouwplanning uitdrukkelijk bedanken voor hun grote inzet", aldus Dr. Pince-nez.
De uitbreiding ten zuidwesten van het hoofdgebouw biedt ruimte aan het nieuwe reddingscentrum. Er komen ook 60 dubbele kantoren voor het districtsbestuur. In het kader van het bouwbesluit is circa 21,8 miljoen euro berekend voor het gebouw en het garagegebouw. Een deel ervan - waarschijnlijk circa 4,7 miljoen euro - wordt gefinancierd via het gemeentelijk investeringsbevorderingsprogramma. Daarnaast kunnen kosten die aan de reddingsdienst kunnen worden toegerekend, worden geherfinancierd via de reddingsdienstkosten. Inmiddels is 80 procent van de bouwnijverheid toegekend. "Op enkele uitzonderingen na waren binnenlandse bedrijven betrokken", benadrukte Grothues. De oplevering is gepland voor eind zomer 2021.

Made in Bocholt

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.