CDU Bocholt

Over CDU Bocholt

Op deze pagina ziet u de inhoud van de CDU Bocholt. Verantwoordelijk is de auteur. De hier gepubliceerde artikelen komen niet overeen met de mening van de redactie of de exploitant van de site.

Unland neemt deel aan de gemeenteraad

Joachim Unland verhuist naar de gemeenteraad van Bocholt voor de CDU. Als directe vertegenwoordiger zal hij de plaats innemen van Christina Herbrand. Tijdens de vergadering van gisteren heeft de gemeenteraad aangekondigd dat hij aan het einde van het jaar om privéredenen zijn functie neerlegt. De groepsleider Burkhard Weber legt uit: ?? Wij betreuren de […]

CDU Ortsverband Süd-Ost zet de koers uit voor de gemeenteraadsverkiezing 2020

In hun laatste open bestuursvergadering nomineerde de lokale CDU-vereniging Bocholt Zuid-Oost unaniem haar kandidaten voor de gemeenteraad en districtsraad. Voor het kiesdistrict 10 werd de 20-jarige Lina Henzen genomineerd. De getrainde technische modeler is plaatsvervangend secretaris van de lokale vereniging, lid van het stadsbestuursbestuur van de CDU Bocholt en beoordelaar in het bestuur van de Junge Union Bocholt. Focus op [...]

Kruis onmisbaar voor christelijke begrafenissen

Zoals de CDU-factie duidelijk maakt, zal er een kruis zijn bij begrafenissen in de nieuwe rouwhal. Volgens een andere titel in het huidige nummer van Bocholter-Borkener-Volksblatt zijn er veel oproepen ontvangen door de partij. Burkhard Weber, voorzitter van de CDU-fractie, legt uit: "Ik begrijp de opwinding van de burgers van Bocholt heel goed. Natuurlijk [...]

Gebruik van synergie-effecten: CDU eist niet te wachten met de herontwikkeling van de oostelijke muur

Particuliere investeringen ter waarde van miljoenen creëren momenteel aantrekkelijke nieuwe gebouwen aan beide zijden van de oostelijke muur. In de nabije toekomst wil de stad het verkeersmanagement in dit gebied herzien en optimaliseren. Aangezien deze maatregel echter alleen wordt vermeld op positie 26 van de prioriteitenlijst, ontbreekt deze in het huidige budget voor het jaar 2020. De CDU wil dit doen binnen de [...]

CDU zet Nordring onder druk

Voor de Westringteile III en IV en de Nordringteil I moet gebouwvolwassenheid zo snel mogelijk worden bereikt. Dit is waar de CDU-Fractie om vraagt ​​in het kader van begrotingsbesprekingen. Bovendien moet de administratie halverwege het jaar levensvatbare financieringsmodellen voor 2020 ontwikkelen en deze voorleggen aan de besluitvormende autoriteiten. Ook hier moet rekening worden gehouden met de mogelijke nieuwe bouwplaatsen. De CDU-fractieleider Burkhard Weber legt dit uit: [...]

Town Hall Rehabilitation: CDU vraagt ​​om opheldering en brengt verwijdering van individuele maatregelen in het spel

De opkomende kostenontwikkeling bij de renovatie van het stadhuis, de CDU Group is een grote zorg. In dit verband sluit het niet de mogelijkheid uit om individuele herontwikkelingsmaatregelen te verwijderen, zoals Johannes Dyhringer, gemeenteraadslid en CDU-woordvoerder in de bouwcommissie benadrukt. Het is belangrijk dat de burgers uiteindelijk een functioneel stadhuis tot hun beschikking hebben. We maken ons grote zorgen over de huidige ontwikkelingen bij de renovatie van het stadhuis. Reeds 2018 hebben we daarom voorgesteld om het budget voor de renovatie vast te stellen. Helaas is dit niet door alle partijen ondersteund, "zei CDU-leider Burkhard Weber. Voor de CDU is het nu belangrijk dat de lopende kostenberekeningen worden voltooid en aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Ook kan worden onderzocht in hoeverre de extra kosten door de monumentenbescherming kunnen worden gecompenseerd door middel van subsidies. Johannes Dyhringer legt uit: "Alleen op basis hiervan kunnen we beoordelen of individuele corrigerende maatregelen zinvol en economisch zijn. Voor de CDU is het niet uitgesloten om individuele geplande corrigerende maatregelen te annuleren, maar alleen bepalend kan zijn dat de burgers aan het einde weer een functioneel stadhuis met cultureel centrum hebben en de werknemers zinvol uitgeruste werkplekken beschikbaar zijn. Hij riep ook op om na te gaan of er vertragingen in het tijdschema zijn als gevolg van de huidige ontwikkelingen. Volgens de andere partijen zei fractievoorzitter Weber: "Om nu een snelle en verstandige oplossing te vinden, moeten we samen optreden. Het is niet voldoende om te zeggen dat dit niet het geval is zonder een alternatieve oplossing voor te stellen. Met zo'n groot en belangrijk project als de renovatie van het stadhuis, moeten we de komende uitdagingen over de hele linie het hoofd bieden! "Wat de andere stedelijke gebouwen en structuren betreft, benadrukt de CDU-factie nogmaals de noodzaak van voortdurend entertainment. "Het mag niet meer gebeuren dat het gebouw met één stad door de jaren heen zo verwaarloosd is in het gesprek!" Concludeerde Weber. [...]

CDU North-West ontvangt goed gelanceerde Kerkhoff en nomineert raadskandidaten

Dinsdagavond ontving de plaatselijke vereniging Bocholt Noord-West de aangewezen CDU-burgemeester-kandidaat Thomas Kerkhoff voor een informatieavond in het restaurant "Zum Pitt" in Suderwick. De 30 aanwezige leden en gasten, waaronder de CDU-voorzitter Lukas Kwiatkowski en de CDU-fractieleider Burkhard Weber, ervaren een gevestigde kandidaat voor burgemeester. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om zich gedetailleerd te presenteren, waarna Kerkhoff beschikbaar was om tal van vragen te beantwoorden. Hij overtuigde het publiek met duidelijke uitspraken over onderwerpen als digitalisering, economie, mobiliteit, klimaatverandering en landbouw. Hij positioneerde zich ook op actuele kwesties zoals de ontwikkeling van woonruimtes en een tekort aan vaardigheden. Hij ontving altijd aanmoediging en lof van de gelederen van het publiek. Kerkhoff heeft ook een duidelijke mening over controversiële onderwerpen zoals de ontwikkeling van het Ewibo of het Kubaai-project. Kerkhoff antwoordde de volgende vraag van een lid, of hij Platt spreekt: "In Velen en Ramsdorf punt wi proeten, niet schroeven! "Ten laatste nu was Kerkhoff aangekomen bij de huidige leden en gasten, die zij met applaus uitten. De districtsvoorzitter Joachim Unland beschreef Kerkhoff in zijn conclusie als een eerlijke, competente en authentieke kandidaat. Hij bedankte Thomas Kerkhoff en beloofde hem de volledige steun van de lokale vereniging 6 voor de komende verkiezingscampagne. In de loop van de avond, de kandidaten van de lokale vereniging Bocholt Noord-West voor de lokale verkiezingen op 13. September 2020 geleden. Naast de districtskandidaat Theo Sanders werden de kandidaten voor de drie kiesdistricten in het noordwesten van Bocholt aangekondigd. Voor het kiesdistrict 21 (Spork / Suderwick) is Wilhelm Schepers genomineerd, voor het kiesdistrict 22 (Lowick rechts van de Aa / Löverick) Frank Ignaszak en voor het kiesdistrict 23 (Holtwick / shirts) Joachim Unland voor de CDU in de race. De definitieve beslissing over de nominaties wordt echter pas genomen bij de 2020-nominatiepartij van maart. [...]

CDU is van toepassing op Kita-Bau in Suderwick

Met een duidelijke meerderheid hebben de ouders van Suderwicker zich uitgesproken in een enquête voor een familiecentrum inclusief kinderopvang. Als gevolg hiervan was de CDU-factie nog steeds van toepassing in de vergadering van de vorige Youth Help Committee op 17. September, het opstellen van een oplosbare sjabloon. Deze zullen worden besproken en gestemd in de komende vergadering op 5.November.??Het resultaat van het onderzoek van de ouders heeft een duidelijk beeld laten zien: TheSuderwicker wil een familiecentrum met kinderopvang. De behoefte aan een 3-groepsfaciliteit bestaat. Wij als parlementaire fractie van de CDU hebben in het begin van het jaar al voor een dergelijk familiecentrum in Suderwick gesproken, "legt gemeenteraadslid Elisabeth Kroesen uit, met de eis:" Nu de resultaten van de enquête beschikbaar zijn, moeten we zo snel mogelijk beginnen met plannen. " Om deze reden is de administratie, dus de CDU-applicatie, al voor de volgende vergadering van de Jeugdhulpcommissie om een ​​overeenkomstig sjabloon te maken waarover de commissieleden kunnen beslissen.Ook voor de ontwikkeling van een speciaal ruimteconcept spreekt de CDU. ?? Het familiecentrum is bedoeld om aan alle educatieve vereisten van een modern kinderdagverblijf te voldoen. Aan de andere kant moeten echter andere kamers beschikbaar worden gesteld die beschikbaar zijn voor de gemeenschap en zo de dorpsstructuur versterken ??, zei Kroesen. Zelfs na de voltooiing en opening van het familiecentrum van Suderwick zullen sommige kinderen naar de basisschool in Nederland blijven gaan .?? Echter, voor de aanwezigheid van de basisschool zijn aanzienlijk hoger ??, merkt Elisabeth Kroesen op, die ook voorzitter is van de jeugdwelzijnscommissie. Om deze reden vraagt ​​de CDU ook om na te gaan in hoeverre de stad Bocholt kan profiteren van de duurdere partijen. Een overeenkomstige bijdrage- en ondersteuningsstructuur moet voor discussie en besluitvorming worden voorgelegd aan de commissie Jeugdhulpverlening. Kroesen: "We moeten een redelijke vergoeding toestaan." [...]

CDU-applicatie: een zorgcoördinator voor Bocholt

De zorgsituatie in Bocholt geeft reden tot zorg. Dit is wat de CDU Group vraagt ​​voor de komende raadsvergadering over de 9. Oktoberfest. Meer en meer mensen zouden in de toekomst zorg nodig hebben. Er zijn echter steeds minder mensen die voor hen zorgen, schrijft CDU-gemeenteraadslid Gudrun Koppers in haar aanvraag. Om deze ontwikkeling tegen te gaan, [...]

CDU geldt voor fondsen: historisch viaduct moet worden bewaard

De CDU-factie in de gemeenteraad Bocholt vraagt ​​om de volgende raadsvergadering op de 9. Oktober om het bedrag van 25.000 Euro opnieuw te activeren voor de renovatie van het historische viaduct. In totaal wil de Barloer Heimatverein Vör zijn Boorle 99.000 Euro in het project investeren. In het kader van onze CDU-zomertour hebben we ook het historische viaduct in Barlo nader bekeken. Zoals we hebben opgemerkt, loopt de 1880 voltooide brugstructuur ernstig risico op verval. Zonder passende beveiligingsmaatregelen zal het viaduct in de nabije toekomst uiteenvallen. Dat mag niet gebeuren! ”, Maakt Rainer Venhorst, CDU-gemeenteraadslid van Barlo, duidelijk. Maar hierdoor zou Bocholt niet alleen een historische structuur verliezen. Venhorst: Via het Viaduct leidt ook een van de drukste fietsroutes in de aangrenzende Nederlandse gemeenschap. Mocht het gebouw desintegreren, dan zou deze route moeten worden afgesloten. ”De Barloer Heimatverein wil het enige overgebleven viaduct in een straal van 30 km behouden voor het nageslacht. Al in het jaar 2012 leverde de stad Bocholt de thuisclub 25.000 Euro voor de renovatie. Vanwege open juridische vragen en personeelswijzigingen in de thuisclub werden deze fondsen de volgende jaren niet opgehaald.Tussen zijn alle wettelijke vereisten opgehelderd en volgt de thuisvereniging het project opnieuw consistent. Hun initiatief belooft ook 65 procent van de totale kosten van het LEADER-programma te promoten. De Heimatverein wil in totaal ongeveer 99.000 Euro in het project investeren. Franz-Josef Groß-Hardt uit Heimatverein legt uit: "Naast de renovatie van het viaduct plannen we ook demonstratieplatforms aan beide zijden van de brug. De bezoekers moeten worden uitgenodigd om te blijven. Met behulp van vitrines willen we ook de betekenis en het unieke karakter van het gebouw dichterbij brengen. "De CDU gemeenteraadslid Rainer Venhorst prijst deze inzet van de thuisvereniging:" Het is niet vanzelfsprekend dat de thuisvereniging het viaduct wil versterken en een deel van haar eigen inspanningen wil aanpakken . ?? Venhorst, die ook voorzitter is van de Bouwcommissie, eist daarom: "We moeten de benodigde middelen voor een bedrag van 25.000 Euro in het stadsbudget opnieuw activeren om dit werk van de Home Association te ondersteunen. Zo krijgen we niet alleen een historisch gebouw in Bocholt, maar garanderen we ook dat de belangrijke fietsroute tussen Bocholt en Winterswijk blijft bestaan. [...]

CDU-fractie voor het overschrijven van het oude brandweergebied naar de Ewibo / GO en het MIT maken zich zorgen

Die CDU-Fraktion Bocholt wird der Überschreibung des alten Feuerwehrgeländesan die Ewibo zustimmen. Dies entschieden die Fraktionsmitglieder nachintensiven Diskussionen mit einer klaren Mehrheit. Die Ewibo soll sich sostärker im Bereich des bezahlbaren Wohnens engagieren. Vor der Sitzungsprachen sich die Junge Union (JU) Bocholt und die Mittelstandsvereinigung(MIT) im Kreis Borken in einem gemeinsamen Schreiben an dieFraktionsmitglieder für eine öffentliche Ausschreibung und damit gegen dieÜberschreibung an die Ewibo aus.„In Bocholt herrscht ein hoher Bedarf an bezahlbaren Wohnraum. SozialerWohnungsbau ist daher dringend erforderlich. Die letzten Jahre haben jedochgezeigt, dass dieser Bedarf vom freien Markt nicht in ausreichendem Maßebedient wird“, stellt Burkhard Weber, Vorsitzender der CDU-Fraktion, festund ergänzt: „Um den Wohnungsmarkt effizient zu steuern und die Mieten inBocholt bezahlbar zu halten, brauchen wir als Stadt einen direkten Zugriff.Mit einem Engagement der städtischen Tochter Ewibo in diesem Bereich könnenwir Einfluss auf den sozialen Wohnungsbau nehmen und damit bezahlbarenWohnraum für junge Familien und Menschen mit geringem Einkommen dauerhaft inBocholt ermöglichen. Damit die Ewibo diese Aufgabe auch erfüllen kann,benötigt sie entsprechende Grundstücke wie das alte Feuerwehrgelände.“Auch die Junge Union Bocholt und die Mittelstandsvereinigung im Kreis Borkenerkennen einen hohen Bedarf an bezahlbaren Wohnraum in Bocholt. „Für dieUnternehmen ist es in Zeiten des Fachkräftemangels von enormer Bedeutung,dass in einer Stadt bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist. Denn auch dieBocholter Unternehmen stehen in starker Konkurrenz um Fachkräfte.Verfügbarer Wohnraum ist dabei zu einem entscheidenden Faktor geworden“,betonen die stellvertretenden Vorsitzenden der MIT, Silke Sommers und WernerVogel. Christian Stevens, stellvertretender JU-Vorsitzender, ergänzt: „Fürdie Zukunft unserer Stadt ist es wichtig, dass sie für junge Familien undStudenten attraktiv bleibt. Hierfür ist die Verfügbarkeit von bezahlbarenWohnungen von herausragender Bedeutung.“Um diese Ziele zu erreichen, sprechen sich die beiden CDU-Vereinigungenjedoch für die öffentliche Ausschreibung des alten Feuerwehrgeländes aus.„Eine Vergabe des Grundstücks im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbsbietet unserer Stadt viele Vorteile. Durch einen festgeschriebenen Anteilvon 20 Prozent Sozialwohnungen ist dabei ebenfalls sichergestellt, dassweitere kostengünstige und sozial verträgliche Wohnungen in Bocholtentstehen“, erklärt Christian Stevens. Für die MIT ergänzen Silke Sommersund Werner Vogel: „Als Mittelstandsvereinigung haben wir uns deutlich dafürausgesprochen, das Grundstück der alten Feuerwache durch einenstädtebaulichen Wettbewerb dem freien Markt zugänglich zu machen. Denn auchdie Bocholter Wohnungsbaugesellschaften sind auf der Suche nach freienFlächen, auf denen sie ihre Projekte verwirklichen können. Diese haben inder Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt, dass sie Bocholtstädtebaulich voranbringen können.“Die Hauptargumente der JU und MIT für den städtebaulichen Wettbewerbbeziehen sich jedoch auf die Finanzen der Stadt Bocholt. Sommers, Stevensund Vogel machen deutlich: „In den nächsten Jahren stehen eine Vielzahl vonProjekten vor der Haustüre, die allesamt mit hohen Kosten verbunden sind.Diese reichen von der Sanierung der Schulen über die Aufwertung derInnenstadt bis hin zum Bau des Nordrings. Gleichzeitig besagt die Prognosedes Kämmerers, dass die Stadt Bocholt im Jahr 2020 ein Defizit von 8,8Millionen Euro aufweisen wird. Vor diesem Hintergrund ist es aus unsererSicht nicht sinnvoll, das alte Feuerwehrgelände der Ewibo zu überschreiben.Durch eine Vergabe im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs können wirdieselben Ziele erreichen, ohne den städtischen Haushalt mit Millionensummenzu strapazieren. Denn durch den Verkauf an ein Wohnungsbauunternehmen könntedie Stadt nicht nur eine siebenstellige Summe einnehmen, auch eine weitereMillionensumme, die für die Bebauung durch die Ewibo erforderlich wäre,könnte eingespart werden. Wir sollten daher zunächst versuchen, bezahlbarenWohnraum durch die freie Vergabe mit festgeschriebenenSozialwohnungsanteilen zu schaffen, bevor wir die Ewibo mit nichtvorhandenem Geld zu einem Wohnungsunternehmen ausbauen.“Die CDU-Fraktion ist jedoch nach langen Beratungen mit einer klaren Mehrheitzu einem anderen Entschluss gekommen. Fraktionsvorsitzender Weber: „Wirdanken der JU und MIT für ihr Positionspapier. Ausführlich haben wir uns mitden Argumenten beschäftigt und über sie diskutiert. In der Gesamtabwägungist die Fraktion zu dem Entschluss gekommen, dass das Ziel – bezahlbarenWohnraum in Bocholt zu schaffen, dauerhaft zu erhalten und bei der Belegungder Wohnungen eine gesunde Durchmischung zu erreichen – durch eine freieVergabe nicht in gleichem Maße erreicht werden kann. Da die Ewibo eine100-prozentige Tochter der Stadt ist, haben wir einen direkten Einfluss aufdie Vermietung und den Mietpreis. Auch erhalten wir langfristigeSteuerungsmöglichkeiten, indem das Grundstück im Vermögen derStadtgesellschaft bleibt. Im Gegensatz zu anderen Wohnungsbauunternehmenmuss die Ewibo darüber hinaus keinen Gewinn mit Sozialwohnungenerwirtschaften. Wir als Fraktion erwarten jedoch auch, dass die Entwicklungder Ewibo übertragenen Grundstücke, sofern wirtschaftlich sinnvoll,gemeinsam mit einem lokalen Partner erfolgt.“ […]

CDU ontmoet clubvertegenwoordigers en geïnteresseerde burgers uit het district Feldmark

Wat ons zorgen baart? Wat ergert ons? Waar kijken we naar uit? Deze en andere vragen zijn besproken en besproken door de CDU-Ortsverband West in een open en informele discussie met de lokale vertegenwoordigers van het district Feldmark en geïnteresseerde burgers op de 12.09.2019 in de gebouwen van de Lebenshilfe. De belangrijkste onderwerpen van de avond waren de aanbiedingen van de Lebenshilfe en de aanbiedingen van de individuele Clubs kunnen beter worden samengevoegd voor het district. Ook werd aandacht besteed aan de problemen met reclame / - en evenementen voor clubs. Alle betrokkenen waren het erover eens dat dit niet de laatste bijeenkomst in zijn soort had mogen zijn. De voorzitter van de lokale CDU beloofde de problemen onmiddellijk aan te pakken en de nodige onderzoeken zo snel mogelijk op weg te brengen. [...]