Parochie van Liebfrauen

Over de parochie van Liebfrauen

Op deze pagina ziet u de inhoud van de gemeente Liebfrauen Bocholt. Verantwoordelijk is de auteur. De hier gepubliceerde artikelen komen niet overeen met de mening van de redactie of de exploitant van de site.

Kerstdiensten in de parochie van Liebfrauen

Warme uitnodiging voor de viering van kerstdiensten! Voor GROOT en klein ... Er is voor elk wat wils. Wij wensen u en uw gezin een gezegende kerst op kerstavond 15:00 uur Kerststal St. Helena Church voor kinderen 15:00 uur Liebfrauenkirche Family Godi met kerststal 15 uur Kerststal St. Cross Church voor kinderen 30:16 uur St. Paul Church Massaviering met blazersensemble 30:16 uur St. Martin wiegviering voor kinderen […]

When Stones Tell - Anekdotes and Stories to the Sacred Heart Church

Warme uitnodiging voor het verhalende café op zondag 1. September om 16: 00 pm in het hart van de Jezuskerk. Mensen uit de parochie vertellen over hun verhalen over hoe de bel van de melkboer naar de kerk kwam, wat de reuzen van Storck te maken hebben met de bouw van de kerk of waarom het orgel zo nep is. Daarna is het mogelijk om een ​​praatje te maken met koffie en drankjes. Eerst gepubliceerd op www.liebfrauen.de/ [...]

Liebfrauen auf Ameland - "Het jaar in 14 dagen"

Al een week geleden kwamen de deelnemers met het supportteam op Ameland aan en zijn ze naar hun accommodatie verhuisd. Maar de tijd vliegt voorbij. Omdat het motto "Het jaar in 14 dagen" elke dag een nieuw hoogtepunt heeft. Van kerstman tot kerstvakantie en schietfestival. De tijd vliegt voorbij. Trouwens, vandaag is het carnaval! Verscheen voor het eerst op www.liebfrauen.de/ameland [...]

Welkom, Kirsten Böing!

Op de 1. Kirsten Böing begint met trainen als pastorale scheidsrechter in onze parochie. Mevrouw Böing woont in Rhede en heeft tot nu toe als kleuterleidster gewerkt. Daarnaast is ze actief in de parochie van St. Gudula ere. Haar assistentschap zal vier jaar duren en omvat onder andere theologisch leren op afstand, gemeenschapspraktijk, studieweken in Münster en opleiding tot godsdienstleraar. Pastoraal officier Klaus Brücks zal de training als mentor begeleiden. In de eerste paar weken zal ze eerste contacten leggen en de congregatie een beetje leren kennen. Na de vakantie zal ze in de kerkdiensten zijn op de 31.8./1.9. We verwelkomen mevrouw Böing graag in Liebfrauen en wensen haar een goede start! Eerst gepubliceerd op www.liebfrauen.de [...]

Bocholt viert Corpus Christi

Onder dit motto ontmoetten veel christenen van de drie Bocholt-parochies St. George, St. Joseph en Liebfrauen elkaar op het marktplein voor het historische stadhuis op donderdagochtend om samen het Corpus Christi-feest te vieren. Communiekinderen, ministers van alle drie de parochies, vlaggen en vaandels van verschillende verenigingen en verenigingen, de zangers van de kerkkoren en een koperen afdeling droegen bij aan de feestelijke sfeer van de dienst. Nadien vond de processie Corpus Christi plaats. Ze leidde de eredienst via de Neustraße, Casinowall, Schanze, Brückenstraße, St. Georg-Platz naar de St. Georg-kerk, waar uiteindelijk de eucharistische zegening werd beëindigd. Daarna werd iedereen uitgenodigd om met elkaar te vieren. Bij hapjes, drankjes en livemuziek van het duo "Django Flint" maakten veel bezoekers van de gelegenheid gebruik om elkaar te ontmoeten en te praten. Verscheen voor het eerst op www.liebfrauen.de [...]

Bocholt viert Corpus Christi

Dit jaar vieren wij, de gelovigen van de drie katholieke parochies in Bocholt, het feest van Corpus Christi. We komen samen, danken en vragen God voor het welzijn en het goede samenleven van alle mensen in onze stad. We laten zien dat we als gelovigen geven om het leven en gemeenschap in alle delen van onze stad, dat brengt ons samen op het centrale plein. De Heilige Mis begint op 10: 00 op het marktplein voor het historische stadhuis. Na de dienst gaan we met Christus mee naar St. Sacrament door de Neustraße, Casinowall, Schanze, Brückenstraße, St. Georg Square naar St. George's Church, waar de zegen wordt afgesloten. Aanbidding en processie zijn muzikaal mede ontworpen door koren van de drie parochies, waarna iedereen wordt uitgenodigd om elkaar te ontmoeten tijdens drankjes en snacks en muziekprogramma op het podium, het speelt het duo "Django Flint". - Een warme uitnodiging om mee te doen! Voor het eerst gepubliceerd op www.liebfrauen.de [...]

Maria 2.0 - tegen de behandeling van misbruik en marginalisering van vrouwen in onze kerk

Onder het motto: "Maria 2.0" een ongewone actie van katholieken van het parochie Heilig Kruis in Münster, tegen de behandeling van misbruik en de uitsluiting van vrouwen in onze kerk. In februari hebben vrouwen en mannen van de actiegroep Maria 2.0 een open Brief geschreven aan paus Franciscus. In de brief klagen ze - "de vele bekende en onbekende gevallen van misbruik en verwondingen van welke aard dan ook in de Romeinse kerk - hun cover-up en verduistering door overheidsfunctionarissen - het gebrek aan geloofwaardige excuses en oprechte hulp aan degenen die het slachtoffer zijn geweest van geweld" Brief aan paus Franciscus. Wij als kfd Liebfrauen en kfd St. Paul ondersteunen uitdrukkelijk de actie van vrouwen en mannen uit de parochie van Holy Cross Minster en willen graag adverteren in de komende actieweek van zaterdag 11. tot zaterdag 18. Kan actief deelnemen - bijvoorbeeld in de week als een teken van solidariteit in de week om indien nodig een witte sjaal of een witte doek te dragen, een kerk binnen te gaan of als vrouw vrijwilligerrust te verlaten De Pfarreirat Liebfrauen heeft tijdens zijn bijeenkomst op 29 , April 2019 behandelde het onderwerp en steunt uitdrukkelijk de actie. Enorme uitnodiging om deel te nemen aan de petitie: bit.ly/2PILf4eFirst gepubliceerd op www.liebfrauen.de [...]

De verdedigingstoespraak van Judas in de St. Pauluskerk

De auteur Walter Jens heeft een verrassende, welsprekende verdedigingstoespraak gewijd aan de veronderstelde verrader: Judas verschijnt, persoonlijk sprekend tegen het publiek. Sebastian Aperdannier, die het stuk een aantal jaren in zijn repertoire heeft opgenomen, speelde de persoon van Judas authentiek en diepgaand. In de persoon van Judas drong hij er bij het publiek op aan dat hij in overeenstemming met Jezus handelde en een aan hem toegewezen rol op zich nam. Is het niet aan hem te wijten dat het goddelijke plan uitkwam? Zijn Jezus de Verlosser en Judas de Verrader niet onafscheidelijk? Is het aan ons om Judas te beoordelen? Judas daagt uit, boeit en schudt zekerheden. Een optreden dat onder de huid is geraakt en het publiek behoorlijk onder de indruk en attent heeft gemaakt. Als je nog niet hebt afgestemd op de Heilige Week en wat wij christenen vieren en vieren, zit je er na deze voorstelling in. Eerst gepubliceerd op www.liebfrauen.de [...]

Hulpbisschop Hegge ondertekent 63 tieners en volwassenen

Na verwelkomd door Pastor van Straelen en Tim Horn geopend voor het bedrijf eindigt hulpbisschop Dr. Hegge op zaterdagmiddag in de kerk van Onze Lieve Vrouw van de viering van het vormsel. In de verpakte Kerk van Onze Lieve Vrouw, herinnerde hij zich in zijn preek dat Jezus Christus altijd aan onze zijde. Met het oog op de nauwe Pasen zei hij: "Een mens kan worden gekruisigd, maar de liefde kan niet worden gekruisigd." Daarna schonk hij 59 adolescenten en volwassenen 4 het sacrament van Firmung.Dabei gehouden in elk geval een catecheet het schip met de Chrisam. Het koor "ergo Cantemus!" Onder leiding van Philipp Hovelmann ontwierp deze dienst musical. Voordat de zegen van de voorzitter van de parochie Raad Jutta Rademacher feliciteerde alle Neugefirmten namens de gehele parochie. Deze felicitaties we graag met ons mee en ik dank het ook erg warm Sr. Ulrike Holfeld, Roland Hüning, Birgit Kumpmann, Maria Teriete, Brigitte Vorell, Hannah Wevers en wie met Kaplan Luke Hermes en Pastoralreferent Klaus Brucks de Firm catechese Hermann Wolsing ontworpen. verscheen voor het eerst op www.liebfrauen.de [...]

Herdenkingsdag van de verwoesting van de stad Bocholt op de 22. Maart 1945

Op de 22. Maart 1945 was de zwaarste bombardement op Bocholt. Binnen slechts enkele minuten (tussen 14: 10-horloge en 14: 35-horloge), lieten sommige Britse 600-vliegeniers rond 2000-luchtmijnen en explosieve bommen vallen op Bocholt. We willen op vrijdag 22. Vergeet vooral deze vreselijke tijd niet en zal ter herinnering aan de zwaarste bel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk gaan en u uitnodigen om om vrede te bidden. In St. George's Church is 14: 00 klok een vredig gebed. We herdenken ook de bombardementen van Bocholt in de diensten van 8.30 in de St. Paul's Church en op 18.30 in de Sacred Heart Church, in het bijzonder biddend voor de "vrede in de wereld". Www.liebfrauen.de / article / article_view .php? id = 5711 [...]

Obligediden - De 17,3 jaar oude boeteboekband

De huidige parochiebrief voor Lent en Pasen is gepubliceerd. De PR-commissie heeft opnieuw een interessant onderwerp gevonden: Cross. Het kruis is gethematiseerd in verschillende artikelen. Van het nieuwe lichtkruis in de St. Agnes-kapel op de Schonenberg, over het KAB-kruis in de Liebfrauenkirche tot de geschenken voor eerste communiekinderen en bedrijfsleden. In de komende dagen zal de nieuwe pastoor de brieven aan de huizen brengen. Veel dank aan de vele vrijwilligers die hebben ingestemd met de distributie en daarmee de distributie mogelijk hebben gemaakt. Degenen die niet in ons parochiegebied wonen, hebben de mogelijkheid om de parochiebrief hier online te lezen of in het weekend op papier in onze kerken te lezen. En nu veel leesplezier Foto KAB kruis: Peter Lückel, Coverfoto: Jan-Bernd Leppingwww.liebfrauen.de/artikel/admin/artikel_preview.php?id=5702www.liebfrauen.de/artikel/upload/pfarrbrief/2019/ pfarrbrief-2019-1.pdf [...]

Familieweek "Leid ons uit de verleiding"

Wie weet dat niet? - Je weet dat het verkeerd is, wat je nu gaat doen en hoe dan ook. Dit was al bekend bij de bijbelse mensen. Vandaag is de uitnodiging om opnieuw te beginnen ... Muzikaal wordt de dienst van het Kinderkoor van het Hart van Jezus gevormd. EvenementinformatieZaterdag | 09.March 201917: 00 - 18: 00 UhrSt-Helena-Kirche, BarloBarloer Ringstraße, 46397 Bocholtwww.liebfrauen.de/artikel/termin_view.php?id=24117 [...]

Prestaties "De verdedigingsrede van Judas"

Hij is bij uitstek het kwaad. Hij is hebzuchtig, hebzuchtig en verraadt zijn meester voor belachelijke 30 zilverstukken om precies deze redenen. Hij aanvaardt dat het verraad een proces in gang zet dat een mens aan het einde doodt. We hebben het over Judas de verrader, die zich al meer dan 2000 jaar voor deze rol inzet. In zijn stuk 'De verdedigingstoespraak' Judas ", de auteur Walter Jens toont ons een andere discipel. Jens vertrekt van het uitgangspunt dat het bijbelse verraad werd geweigerd om in de eerste plaats het proces van dood en opstanding te starten. Bijgevolg worden we in dit stuk getoond, een menselijke, twijfelende Judas, die de last van zijn rol breekt en elke toeschouwer confronteert met de kwestie van schuld en onschuld. Het speelt Sebastian Aperdannier uit Münster. Toegang is gratis voor een vrijwillige donatie voor de Matumaini Center Iringa / Tanzania is aangevraagd.Donnerstag | 11.April 201919: 30 - 21: 00 Klok St. Paul ChurchBreslauer Str. 24, 46397 Bocholtwww.liebfrauen.de/artikel/termin_view.php?id=24044 [...]