Bouwstop Heutingsweg: Sociale lijst schakelt gemeentelijk toezicht in

Bouwstop Heutingsweg: Sociale lijst schakelt gemeentelijk toezicht in
alle

De sociale lijst van Bocholt is nu tot de gemeentelijke toezichthouder van de wijk gewend nadat de bouw van de woonwijk aan de Heutingsweg ruim twee weken geleden was gestopt. Op de plaats van het voormalige gemeentelijke tuincentrum komen 84 wooneenheden, een kinderdagverblijf en een wijkcentrum. De ontwikkelaar is de ontwikkelings- en werkmaatschappij van de stad Bocholt mbH (Ewibo). De bouw van de hoogbouw, die herhaaldelijk is verschoven, zou nu aan het begin van het jaar moeten plaatsvinden, met de voltooiing volgend jaar in 2022.

Wethouder Bärbel Sauer (Sociale Lijst Bocholt) deze week, districtsbestuurder Dr. Kai Zwicker legde in een brief de problematiek van de woonwijk Heutingsweg voor en vroeg hem als gemeentelijke toezichthouder om een ​​mening. Ze benadrukt dat er zo snel mogelijk een oplossing moet worden gevonden en legt uit: “Het kan niet zo zijn dat mensen die met spoed op zoek zijn naar een betaalbaar dak boven hun hoofd en op de wachtlijst staan, nu in de regen staan. Als de statuten niet voldoende zijn, moet deze dienovereenkomstig worden gewijzigd. Er moet dringend actie worden ondernomen. "

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.