Burgemeester moet zorgen voor betere werkomstandigheden voor Ewibo-medewerkers

Burgemeester moet zorgen voor betere werkomstandigheden voor Ewibo-medewerkers
Nieuws

Sociale lijst: burgemeester moet zorgen voor betere werkomstandigheden voor Ewibo-werknemers

Als het aan de Bocholt Socialist Voters 'Community lag, zou Ewibo geen overheidsopdrachten meer kunnen krijgen, "zolang het werknemerswerkcontracten en arbeidsvoorwaarden vereist die verder gaan dan goed en slecht."

De achtergrond: in het nieuwe jaar ontvingen de werknemers wijzigingscontracten. Deze zijn afzonderlijk beschikbaar voor de kiezers. Dienovereenkomstig moeten niet alleen nevenactiviteiten worden goedgekeurd,
maar ook vrijwilligerswerk. Vakantie is slechts 20 dagen per jaar. De extra vakantie van nog eens 8 dagen vervalt als deze tegen het einde van het jaar niet kon worden opgenomen. Naast de afgesproken wekelijkse werktijden, moeten medewerkers ook bereid zijn om te werken indien nodig. Overuren worden in eerste instantie verzameld in een overurenaccount. Er zijn geen supplementen voor overuren. Betalen
Speciale betalingen - zoals vakantiebonussen en kerstbonussen - kunnen op elk moment worden ingetrokken. Werknemers ontvangen ook alleen het wettelijk minimumloon van momenteel 9.35 euro.

Boven de Ewibo-tak op de Industriestrasse hangt een gigantische vlag voor de 'Week van de armoede' met het opschrift 'Slecht ondanks het werk?!'. "Maar precies dergelijke arbeidsrelaties zijn niet voldoende om achterin en vooraan te leven en leiden tot armoedepensioenen op oudere leeftijd", benadrukt Rainer Sauer (voorzitter). Burgemeester Peter Nebelo is verantwoordelijk voor de situatie in Ewibo. Hij was tenslotte voorzitter van de raad van toezicht van Ewibo - een 100 procent dochteronderneming van de stad Bocholt.

Al jaren gebruikt de sociale lijst vragen van burgers en burgeraanvragen om aan te geven dat de loonvoorwaarden en andere voorschriften voor werknemers in Ewibo niet in overeenstemming zijn met het tarief. De collectieve arbeidsovereenkomst (TVöD) is van toepassing op de werknemers van de stad, terwijl Ewibo niet van toepassing is op een collectieve arbeidsovereenkomst. Afspraken worden daar geregeld in individuele contracten - ten nadele van de werknemers.

Tot nu toe zagen de raad van commissarissen en het management geen noodzaak om TVöD toe te passen op Ewibo-medewerkers of hiervoor een collectieve overeenkomst te sluiten. Een overeenkomstige burgeraanvraag op de sociale lijst werd in november afgewezen door de leden van de raadsgroepen in de Commissie suggesties en klachten. Niettemin werd beloofd dat burgemeester Peter Nebelo dit onderwerp in de raad van toezicht zou opnemen. In plaats daarvan was er nu een nieuwe editie met oude (of nog erger?) Contractinhoud.

Rainer Sauer had in november in de commissie opgemerkt dat het absurd was om Ewibo-werknemers van de collectieve overeenkomst te onthouden. De stad Bocholt en haar stadsdochters, waaronder Ewibo, hebben immers een rolmodelfunctie. Ten slotte ontvangen Ewibo en haar bedrijven, faciliteiten en verenigingen overheidsopdrachten die worden gefinancierd met belastinggeld. Rainer Sauer letterlijk: "Iedereen die op overheidsopdrachten tikt, moet ook een collectieve overeenkomst toepassen."

"Nu is het belangrijk of Peter Nebelo, als partner en voorzitter van de raad van toezicht van Ewibo, bepleit dat werknemers van Ewibo niet langer worden benadeeld en dat de collectieve overeenkomst die van toepassing is op werknemers in de stad Bocholt vervolgens wordt toegepast. Eindelijk moet het eindigen met goedkope tarieven bij Ewibo, zijn bedrijven en verenigingen, ”eist de kiezer.

Tijdens de raadsvergadering op 19 februari verwacht de sociale lijst van de burgemeester dat hij een duidelijk antwoord geeft op de vraag of hij goede arbeidsrelaties bij Ewibo wil behouden of dat hij werknemers daar langer als tweederangs werknemers wil behandelen.

Kiezers Communautaire Sociale Lijst Bocholt

Over Sociaal-maatschappelijke gemeenschapslijst Bocholt

Op deze pagina ziet u de inhoud van de sociale lijst van Wählergemeinschaft. Verantwoordelijk is de auteur. De hier gepubliceerde artikelen komen niet overeen met de mening van de redactie of de exploitant van de site.