Mayoral verkiezing in Bocholt: de kandidaten stellen zichzelf voor

Mayoral verkiezing in Bocholt: de kandidaten stellen zichzelf voor
Oben Orbis

Noem Ludwig
Voornaam Monika
Leeftijd 61
Beroep of professionele ervaring orthodontisch technicus
Land van herkomst Duitsland
Burgerlijke staat: gehuwd
Hobby's bijenteelt, lezen, tuinieren

Waarom is de verkiezing van burgemeester belangrijk?
Voor mij is het belangrijk dat de Bocholters beslissen wie
om ze op veel evenementen te vertegenwoordigen. De mensen in Bocholt
leven, moeten zich kunnen identificeren met hun burgemeester en
vice versa ook.
De wetgever heeft uitdrukkelijk besloten om geen kwalificatie te hebben
te eisen om het ambt van burgemeester te verkrijgen. Hij / zij moet uitgaan
kom naar het centrum van de samenleving.
Daarom is een keuze zo belangrijk.

Wat betekent inburgeren voor jou?
Integratie betekent voor mij dat er mensen uit andere landen aanwezig zijn
Duitsland of Bocholt voelen zich goed. Integratie betekent in mijn ogen
niet dat de mensen die naar ons toe komen hun identiteit moeten opgeven.
De diverse saamhorigheid raakt alle mensen en ook voor
Bocholt ziet er erg positief uit.

Geef drie redenen waarom mensen met een migratieachtergrond dat zouden moeten doen
moet je kiezen?
1 Voor mensen die niet lang in Bocholt hebben gewoond, zal ik dat doen
en hen helpen de Duitse taal te leren.

2 Als groene burgemeester zal ik campagne voeren voor Bocholt
wordt een “veilige haven” en accepteert ook vluchtelingen.

3 Persoonlijk vind ik het heerlijk om andere culturen te leren kennen en te leren kennen
te leren.

Over Hans-Jürgen Dickmann

Het project Orbis biedt begrijpelijke informatie in verschillende talen, waarbij de meerderheid van de mensen die in Bocholt wonen, bereikt kan worden. De rapporten worden alleen door de projectgroep gemaakt. Verantwoordelijk voor de inhoud is Hans-Jürgen Dickmann, Up'm Höwel 45, 46399 Bocholt, Telefoon 02871 3 17 82