Handwerk vraagt ​​om snelle hulp

Handwerk vraagt ​​om snelle hulp
alle

De Kamer van Ambachten (HWK) Münster is verheugd over de aankondigingen van de federale overheid dat zij coronahulp aan bedrijven wil verbeteren. Snelle, onbureaucratische en aanvullende financiering is nu vaak van vitaal belang, benadrukt HWK-president Hans Hund uit Bocholt. "De snelst mogelijke uitbetaling van financiële hulp en het dichten van de financieringskloof wordt steeds urgenter voor bedrijven die direct en indirect worden getroffen door de lockdown." Ook hun levensonderhoud neemt toe met een verlenging en verscherping van de maatregelen tegen het coronavirus, zei Hund.

De kamer gebruikt het voorbeeld van de kappers om de ontoereikende hulp te identificeren: zij moesten hun salons half december sluiten, maar werden uitgesloten van de decembersteun. Er was een verwijzing naar overbruggingshulp III. Dit ging echter grotendeels voorbij aan de kleine bedrijven met weinig medewerkers, legt het HWK uit.

Ook de Kamer van Ambachten klaagt over de trage uitbetaling van hulp. Dat brengt de solvabiliteit van de bedrijven in gevaar. 'Alles wat bedrijven nu snel van liquiditeit kan voorzien, moet worden benut', vraagt ​​Hund. Dit omvatte ook fiscale oplossingen op korte termijn: zoals verbeteringen in de verliesverrekening en de accumulatiereserve of in het geval van bijzondere afschrijvingsmogelijkheden. Voor veel bedrijven is de verlenging van de betalingstermijn voor omzetbelasting ook een verademing. Een snelle afhandeling van aanvragen voor financiële steun is ook essentieel om bedrijven zekerheid te bieden over de planning.

In een HWK-enquête gaven 725 ambachtelijke bedrijven informatie over of zij financiële steun hadden aangevraagd en ontvangen van Corona. Uit de evaluatie blijkt: het merendeel van de bedrijven (59 procent) heeft tot nu toe geen behoefte gemeld. 294 bedrijven (dit komt overeen met 41 procent) hebben sinds het begin van de crisis in totaal 929 aanvragen voor verschillende programma's ingediend. In 58 gevallen werden weigeringen afgegeven. De beslissing is aanhangig in 208 zaken. In 563 gevallen werden uitbetalingen gedaan. In 100 gevallen zijn de goedgekeurde middelen nog niet uitbetaald.

De NRW-noodhulp, die eind mei aangevraagd zou kunnen worden, is tot nu toe het meest gebruikte financieringsinstrument (41 procent van de ondervraagden). Maar er is ook een probleem: 14 aanvragers hebben geen melding ontvangen; in 5 gevallen werd geen geld uitbetaald. De tweede meest voorkomende aanvraag was de tijdelijke uitkering (32 procent van de ondervraagden); Van de aanvragers heeft driekwart het geld van het uitzendbureau ontvangen, maar 15 procent wacht op de uitbetaling van goedgekeurde middelen. De frequentie wordt gevolgd door de quarantainefouttoeslag, die door een op de vijf bedrijven is aangevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat hier een beslissing wordt genomen en de betaling het traagst is. Aanvragen voor Overbruggingshulp II, Novemberhulp en Decemberhulp waren ook vaak in de goedkeuringslus en hadden lang op zich laten wachten. "Dergelijke vertragingen maken de situatie nog moeilijker voor de getroffen bedrijven", benadrukt Hund.

Van alle businessgroepen zijn bijvoorbeeld de persoonlijke dienstverlening, waartoe kappers en fotografen behoren, de meest gebruikte noodhulp, overbruggingshulp I en II en decemberhulp. Hier is met 9 procent het aandeel ondernemers dat basiszekerheid aanvraagt ​​het hoogst. Bedrijven in de voedingsindustrie, zoals bakkers en slagers, hadden in november het vaakst hulp nodig en betalingen voor mislukte quarantaine. De meeste aanvragen voor werktijdverkorting en KfW-leningen werden ingediend door zorgbedrijven zoals opticiens en orthopedisch monteurs. De werktijdvergoeding en de quarantainetoeslag worden vooral gevraagd door grotere bedrijven.

In het begin waren het nog ambachtelijke bedrijven met 2 tot 4 personen die de meeste hulp vroegen, maar sinds de zomer zijn het vooral zelfstandigen. Met 9 procent van de ondervraagden zijn ze waarschijnlijk ook het meest afhankelijk van elementaire sociale zekerheid. "Het is slecht als ondernemers die in hun eigen inkomen hebben kunnen voorzien door de coronamaatregelen direct in de basiszekerheid afglijden", aldus Hund.

Over Berthold Blesenkemper

Berthold Blesenkemper is de oprichter en hoofdredacteur van het platform Made in Bocholt