Ik ben Orbis: Bianca Mümken

Ik ben Orbis: Bianca Mümken
Info Orbis

Mijn naam is Bianca Mümken, ik ben geboren in Bocholt en ben 49 jaar oud.

Mijn nationaliteit: mens.

De wereld is kleurrijk, en ik ook. Om deze reden heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan, hetzij als verkiezingsassistent, juridisch adviseur of nu bij Orbis.

Na vele jaren als administratief assistent voor kantoorcommunicatie met een focus op EDP te hebben gewerkt, volgde ik de vervolgopleiding Westmünsterland om de Abitur te verwerven.

Na mijn afstuderen heb ik sociaal onderwijs gestudeerd in Nijmegen, NL. Vandaag ben ik een journalist bij "Made in Bocholt" en besteed ik mijn vrije tijd aan het nastreven van mijn hobby's: fotografie, reizen, dansen en kunst.

Orbis is belangrijk voor mij omdat het me in staat stelt mijn sociale vaardigheden uit te breiden, bruggen te slaan tussen mensen met en zonder migratieachtergrond en - met de focus op mensen van alle nationaliteiten - te helpen bij het zoeken naar bijscholingsmogelijkheden of vrijetijdsactiviteiten.

Over Orbis

Het project Orbis biedt begrijpelijke informatie in verschillende talen, waarbij de meerderheid van de mensen die in Bocholt wonen, bereikt kan worden. De rapporten worden alleen door de projectgroep gemaakt. Verantwoordelijk voor de inhoud is Hans-Jürgen Dickmann, Up'm Höwel 45, 46399 Bocholt, Telefoon 02871 3 17 82