Wilde gans gevonden in Werth was besmet met vogelgriep

Wilde gans gevonden in Werth was besmet met vogelgriep
alle

Tijdens het onderzoek naar een dode wilde gans in Isselburg-Werth is de vogelgriep nu bevestigd door het Friedrich Loeffler Instituut (Federaal Onderzoeksinstituut voor Diergezondheid) als nationaal referentielaboratorium. Het veterinaire kantoor van het Borken-district, samen met het Staatsbureau voor Natuur, Milieu en Consumentenbescherming (LANUV) en het NRW-ministerie voor Milieu, Landbouw, Natuur en Consumentenbescherming, heeft besloten geen beperkingszones in te stellen - d.w.z. beperkte gebieden. Sinds 27 maart 2021 zijn alle pluimveebedrijven verplicht in het hele administratieve district Münster en dus ook in het district Borken, zodat verdere beschermende maatregelen aanvankelijk niet nodig zijn, vooral gezien de lage pluimveedichtheid rond de vindplaats .

Het veterinaire kantoor van het districtsbestuur roept nu alle pluimveehouders - inclusief kleine en hobbybedrijven - in het district Borken op om de bioveiligheid van hun pluimveehouderij te controleren. Alle beschikbare maatregelen moeten worden genomen om de pluimveestapel tegen infectie te beschermen. Naast het huisvesten van het pluimvee omvatten deze maatregelen ook het vermijden van toegang tot voer-, drink- of badzones voor wilde vogels en het veilig opslaan van strooisel en voorwerpen die bij het houden van dieren worden gebruikt. Bovendien moeten de stallen worden beschermd tegen onbevoegde toegang. Contact tussen pluimvee en wilde vogels moet koste wat het kost worden vermeden.

Daarnaast beschermen ontsmettingsmiddelen voor schoeisel bij in- en uitgangen, apart schoeisel voor de stal, een strikte scheiding tussen straat- en stalkleding en grondig handenwassen tegen de verspreiding van het virus door mensen.

Zowel de uitbraak als het vermoeden van aviaire influenza moeten worden gemeld bij de verantwoordelijke veterinaire dienst. Dood aangetroffen wilde vogels (behalve duiven en zangvogels) dienen telefonisch te worden gemeld bij de dieren- en voedselafdeling van de wijk Borken op 02861 / 681-3801 zodat nader onderzoek kan worden geregeld. Onbeschermd contact met de karkassen moet koste wat het kost worden vermeden.

achtergrond:
Vogelgriep is een infectie met het zeer besmettelijke influenza A-virus, dat kan leiden tot aanzienlijke sterftecijfers in de kuddes, vooral bij kippen en kalkoenen. Bij intensief contact is ook overdracht op de mens mogelijk.
Meer informatie is beschikbaar op de website van het district Borken www.kreis-borken.de onder het trefwoord "vogelgriep".

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.