De verkoop van de binnenlandse industrie groeide - maar een sterke daling van het internationale bedrijfsleven

De verkoop van de binnenlandse industrie groeide - maar een sterke daling van het internationale bedrijfsleven
alle

Alleen dankzij de sterke binnenlandse vraag bleef de Noord-Westfaalse industrie zich de eerste drie maanden van het jaar in de nationale trend ontwikkelen. De IHK Nord Westfalen heeft dit berekend op basis van de huidige statistiek. Een groei van bijna twee procent in de binnenlandse verkoop wordt gecompenseerd door een daling van meer dan 14 procent in het internationale bedrijfsleven.

Het komt erop neer dat de industriële bedrijven in het Münsterland en de regio Emscher-Lippe een totale omzet van 9,5 miljard euro behaalden. Volgens het IHK Nord Westfalen was dat 5,6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De daling ligt slechts iets boven het landelijk gemiddelde (5 procent). In NRW als geheel daalde zowel de binnenlandse omzet (-3,1 procent) als de buitenlandse omzet (-7,1 procent).

De IHK Nord Westfalen schrijft de positieve ontwikkeling van de binnenlandse verkoop vooral toe aan de voedingsmiddelenindustrie, die ook het afgelopen jaar een outperformance had behaald. Een regionale focus ligt in het district Coesfeld, waar de binnenlandse verkoop zelfs met 13 procent is gestegen (NRW +11 procent).

Met betrekking tot de industriële balans voor de regio Münsterland wijst de Kamer van Industrie en Handel op een sterker statistisch basiseffect: vorig jaar steeg de totale buitenlandse verkoop in de regio Münsterland uitzonderlijk sterk door een bijzondere ontwikkeling in het district Warendorf, waardoor de huidige daling nog sterker wordt. Het huidige minpunt in buitenlandse verkopen bedraagt ​​17,9 procent. De binnenlandse verkoop steeg met 1,2 procent.

Opvallend is ook vanuit het oogpunt van de IHK dat de regio Emscher-Lippe minder sterk reageert op de economische ontwikkeling: hier nam de binnenlandse verkoop zelfs toe met 3,6 procent, terwijl de internationale verkoop minder daalde dan in het IHK-district als geheel, namelijk door 4,7 procent. Hierdoor daalde de totale omzet slechts licht, namelijk met 0,3 procent.

Industriële verkoop in het eerste kwartaal van 2020:

Totale verkoop:
IHK-district Noord-Westfalen: 9,5 miljard euro (- 5,6 procent)
Münsterland: 6,9 miljard euro (-7,4 procent)
Regio Emscher-Lippe: 2,6 miljard euro (-0,3 procent)

Made in Bocholt

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.