"Arbeidsbureau in de wijk Borken" introduceert e-sociale bestanden

___STEADY_PAYWALL___

Een volgende stap in de richting van de “digitalisering” van het districtsbestuur en lokale besturen: Het “Jobcenter im Kreis Borken”, ondersteund door het district en de steden en gemeenten, zal geleidelijk overschakelen naar digitaal dossierbeheer (“e-social files”) en gedigitaliseerd inkomende en uitgaande post in 2021. Papieren dossiers behoren in de toekomst voor circa 280 medewerkers tot het verleden en ook per post ontvangen documenten worden door een centrale dienstverlener gescand en elektronisch ter beschikking gesteld. De wijziging zal een positief effect hebben op ongeveer 7.000 SGB II-uitkeringsgemeenschappen, omdat het digitale dossier de dienstverlening in de toekomst aanzienlijk zal verbeteren. De hiervoor benodigde stappen worden sinds begin 2019 stap voor stap gepland en uitgevoerd. Eerst worden de bestaande bestanden gescand en in software geïntegreerd. De e-social-bestanden zijn dan op elk moment met slechts één klik beschikbaar, zodat informatie in de toekomst sneller kan worden verstrekt - uiteraard altijd in overeenstemming met de gegevensbescherming. De betrokken burgers dienen dan doorgaans geen originele documenten meer te overleggen, maar kopieën.

Ook voor de administratie zijn er positieve aspecten: de ingediende documenten worden door de dienstverlener vernietigd na een bewaartermijn van acht weken conform de regelgeving inzake gegevensbescherming. Uitgaande post wordt ook digitaal doorgestuurd naar een serviceprovider. Dit neemt het bedrukken, vouwen, enveloppen, frankeren en bezorgen over. Er verandert niets voor de ontvangers. De papierstroom wordt hierdoor geminimaliseerd, zodat de medewerkers worden ontlast. Ook de soms lastige ruimtesituatie, die wordt veroorzaakt door een gebrek aan kantoorcapaciteit, is ontspannen. Al met al creëert het e-sociaal dossier nieuwe mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking tussen steden en gemeenten en het districtsbestuur. Het digitale bestand is slechts een eerste stap en de basis voor verdere online aanbiedingen.
De kerntaken van het “arbeidsbureau in het district Borken” worden door de 17 tot het district behorende gemeenten zelfstandig uitgevoerd. De medewerkers ter plaatse zijn het eerste aanspreekpunt die voor de mensen zorgen. Het districtsbestuur neemt centrale taken op zich. De complexiteit van deze organisatievorm maakt een stapsgewijze aanpak noodzakelijk. Alle locaties worden stapsgewijs omgezet naar digitaal bestandsbeheer. De stad Borken begint op 1 maart 2021, onmiddellijk gevolgd door het arbeidsbureau van de stad Rhede.

Na de succesvolle ombouw van het arbeidsbureau, de andere afdelingen van de 'sociale' afdelingen van de steden en gemeenten, evenals het districtsbestuur (bijv. 'Hulp bij levensonderhoud' en 'basiszekerheid op oudere leeftijd' en 'verminderde verdiencapaciteit volgens naar SGB XII ”) worden verzonden naar de aangesloten E-social-bestanden. De algehele voltooiing van het project zal naar verwachting plaatsvinden tegen het einde van 2022.

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.