Kreis betaalt meer dan 3,73 miljoen euro aan student BAföG

Kreis betaalt meer dan 3,73 miljoen euro aan student BAföG
Regio
___STEADY_PAYWALL___

Borken wijk. Voor jongvolwassenen die een schoolopleiding afronden, is de wijk Borken de eerste aanloophaven voor financiële hulp. In 2020 ondersteunde de autoriteit 850 jonge vrouwen en mannen met uitkeringen op grond van de federale wet op opleidingbijstand (BAföG). In totaal werd 3,73 miljoen euro uitgekeerd voor de federale schatkist (2019: 3,58 miljoen). 100 aanvragen werden ingetrokken, doorgestuurd naar de verantwoordelijke autoriteiten of moesten worden afgewezen. Zo hebben in het afgelopen jaar in totaal 950 mensen een aanvraag ingediend voor de zogenaamde student BAföG. In 2019 waren dat er 1.011.
Het recht op scholingsgeld hangt af van het feit of het schooltype in principe in aanmerking komt en of aan de persoonlijke eisen wordt voldaan. Schoolonderwijs vanaf rang 10, dat een beroepskwalificatie biedt, en schoolvormen van het tweede onderwijstraject komen meestal in aanmerking, het bovenste niveau van het gymnasium alleen in uitzonderlijke gevallen. Nationaliteit, geschiktheid en leeftijd worden gecontroleerd op persoonlijke wensen.

Het BAföG-tarief voor studenten ligt tussen de 1 en 2020 euro sinds de laatste verhoging op 247 augustus 723. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het type school, de woonplaats (inwonend bij de ouders / niet inwonend bij de ouders) en ook de financiële vereisten (persoonlijk inkomen en vermogen, inkomen van de ouders en de echtgenoot / partner). Gemiddeld kan de aanvrager 450 euro per maand verdienen zonder dat de BAföG-financiering wordt verminderd. De student BAföG wordt als een zuivere beurs toegekend en hoeft niet te worden terugbetaald.
Verdere belangrijke informatie is beschikbaar op internet onder www.kreis-borken.de/bafoeg vinden. De medewerkers van de vakafdeling onderwijsondersteuning van het districtsbestuur adviseren geïnteresseerden graag telefonisch op 02861 / 681-1430. Aanvraagdocumenten zijn ook verkrijgbaar in de burgerbureaus van de steden en gemeenten in het district. De aanvraag kan ook digitaal op internet worden ingediend www.bafoeg-digital.de gezet worden.
Informatie over toelage beroepsopleiding (BAB), student BAföG en "Aufstiegs-Bafög":

Jonge vrouwen en mannen in een bedrijfsopleiding die niet bij hun ouders wonen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een toelage voor beroepsopleiding. Hiervoor zijn de lokale uitzendbureaus verantwoordelijk.

Studenten van hogescholen en hogescholen kunnen hun contactpersonen op het gebied van onderwijsfinanciering vinden bij de respectievelijke studentenservice op de plek waar ze studeren.
De respectieve kamers van ambachten in NRW adviseren over de zogenaamde "Aufstiegs-Bafög" (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG). Het districtsbestuur in Keulen is verantwoordelijk voor de behandeling van aanvragen. Meer informatie en de aanvraagdocumenten zijn beschikbaar op internet www.aufstiegs-bafoeg.de.

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.