Onder druk van bedrijfsleven en politiek: Administratie is nu klaar voor stedelijke hulppakketten

Onder druk van bedrijfsleven en politiek: Administratie is nu klaar voor stedelijke hulppakketten
alle Corona

Van BERTHOLD BLESENKEMPER

Het stadsbestuur stort in. Tot dusver had ze altijd geweigerd om lokale corona-hulpfondsen op te zetten voor Bocholt-bedrijven. De eerste wethouder Thomas Waschki zei altijd dat financiële steun alleen een zaak van de staat en de federale regering was. Burgemeester Peter Nebelo heeft echter opnieuw nagedacht over demonstranten, retailers die om hulp riepen en delen van de politiek die vandaag pleiten voor gemeentelijke hulppakketten in het Comité voor economische ontwikkeling. Hij stond nu open voor dergelijke ideeën.

De doorslaggevende factor voor de verandering van mening was kennelijk een gezamenlijk initiatief van de CDU en FDP. Vandaag vroegen ze om een ​​fonds voor bedrijven in Bocholt die in alle sectoren behoefte hadden aan corona. Het geld mag echter niet in één keer worden uitbetaald, maar na een individueel onderzoek. De administratie moet zo snel mogelijk criteria ontwikkelen.

Na overleg met de reclamegemeenschap staat het gemeentehuis open voor de wensen van retailers die graag een subsidie ​​van 2000.000 euro willen ontvangen voor een waardebonactie van een miljoen euro. Een dergelijk initiatief loopt in Ahaus zeer succesvol, zegt Ludger Dieckhues. Ook hier was Peter Nebelo open, maar beperkte de steun tot de dealers in het stadscentrum.

Made in Bocholt

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.