Bijna natuurlijke habitats in plaats van grindtuinen

Bijna natuurlijke habitats in plaats van grindtuinen
Regio

Borken. Grit-, grind- en grindtuinen staan ​​bekend als bijzonder onderhoudsvriendelijk. Maar schijn bedriegt: met name het reinigen van de stenen van geblazen zaden, bladeren en bloembladen en het uitplukken van opkomende zaailingen tussen de stenen is zeer complex. Desalniettemin kiezen veel huiseigenaren ervoor om hun voortuinen te ontwerpen met grind, grind en grind. Het ecologisch waardevollere alternatief is echter een bijna natuurlijke voortuin, bijvoorbeeld beplant met vaste planten, uienplanten en bodembedekkers. De flyer 'Bloeiende diversiteit in de voortuin - alternatieven voor grind en grind' van de Academie voor Natuur en Milieubescherming (NUA) in Noordrijn-Westfalen informeert hierover, zoals het district Borken nu meldt. Dit verhoogt enerzijds de levenskwaliteit en biedt een leefgebied voor talloze insecten, vogels en kleine zoogdieren, anderzijds is de onderhoudsinspanning laag.
Grinttuinen worden vaak spaarzaam beplant of vaak helemaal niet beplant. Hierdoor bieden ze de meeste dieren en planten geen voedsel en geen geschikte leefomgeving. Daarnaast kunnen grinttuinen extra kosten met zich meebrengen: ze worden door gemeenten vaak geclassificeerd als gedeeltelijk of volledig afgesloten gebieden, zodat afhankelijk van hun aard hogere tarieven voor regenwaterafvoer en wateronderhoud van toepassing kunnen zijn. Daarnaast sijpelt neerslag door de afdichting en bodemverdichting vaak onvoldoende in de grond en ontstaat er lokale bevochtiging op het terrein. Gezien de hete zomers in het verleden mag niet worden onderschat dat natuurlijk ontworpen voortuinen een positieve invloed hebben op de lokale temperatuurontwikkelingen.
In de wijk komen de komende jaren steeds meer natuurgeoriënteerde, bloeiende en kleurrijke voortuinen, die zowel leefruimte bieden voor dieren en planten als voor ontspanning voor de burger. De folder is daarom voor geïnteresseerden beschikbaar op de website van het stadsdeelbestuur Borken: www.kreis-borken.de/schottergaerten. Daarnaast bezorgen de afdeling bouw, huisvesting en immissiecontrole van het stadsdeelbestuur en de gemeentelijke bouwautoriteiten de brochures aan de bouwrijders.

Made in Bocholt

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.