Nieuwe "Forfaitaire wet voor gehandicapten"

___STEADY_PAYWALL___

Meer verlagingen van belastingaangiften: mensen met een handicap krijgen nu een forfaitair belastingbedrag vanaf een graad van handicap (GdB) van 20 of meer via de nieuwe "Wet op de uitkering voor gehandicapten". Dit is 348 euro. Van een GdB van 30 tot 100 en voor blinden en mensen die hulpeloos zijn, verdubbelen de vorige forfaitaire bedragen. Dit is wat de sociale afdeling van het districtsbestuur van Borken, als de bevoegde instantie voor ernstig gehandicapte zaken volgens de sociale code IX, aangeeft.

Dienovereenkomstig kunnen alle gehandicapten met een GdB van 20 - zonder verder bewijs - een forfaitair bedrag claimen voor hun belastingaanslag vanaf het belastingjaar 2021. Op verzoek geeft het district een certificaat af voor een GdB tussen 20 en 40 jaar voor indiening bij het belastingkantoor. Belangrijk: De tot dusver afgegeven certificaten blijven geldig. Vanaf een GdB van 50 is het nog voldoende om een ​​identiteitsbewijs van een ernstig gehandicapte te overleggen.
Tot nu toe gold het volgende: Personen met een handicap konden alleen aanspraak maken op een forfaitair bedrag als ze 30 jaar of ouder waren. Bovendien moesten met een GdB van 30 of 40 de gezondheidsvoorwaarden van een blijvend verlies van fysieke mobiliteit of een beroepsziekte worden aangetoond om het forfaitaire bedrag te claimen. In deze gevallen werd een bijbehorend attest afgegeven voor indiening bij de belastingdienst. Deze voorheen vereiste aanvullende eisen zijn niet meer van toepassing.
Het districtsbestuur van Borken is verantwoordelijk voor mensen met een handicap die in het district Borken wonen. Daar kunnen mensen met een handicap de documenten (certificaten of identiteitsbewijzen) na gepaste vaststelling ontvangen, waarmee ze vervolgens kunnen bewijzen dat ze recht hebben op de forfaitaire bedragen.
Meer informatie over de forfaitaire bedragen voor gehandicapten is beschikbaar op de website van het federale ministerie van Financiën: www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/2020-12-14-Behinderten-Pauschbetragsgesetz/0-Gese…

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.