Ernstige brandveiligheidstekorten op de Euregio middelbare school: Bärbel Sauer roept op tot oprichting van een onafhankelijke deskundigengroep

Ernstige brandveiligheidstekorten op de Euregio middelbare school: Bärbel Sauer roept op tot oprichting van een onafhankelijke deskundigengroep
Wählergemeinschaft sociale lijst

Ernstige brandveiligheidstekorten op de Euregio middelbare school:
Bärbel Sauer roept op tot de oprichting van een onafhankelijke groep van experts

Nadat wethouder Bärbel Sauer (sociale lijst) een paar dagen na de ontdekte brandveiligheidstekortkomingen om een ​​onmiddellijk onderzoek van alle andere Bocholt-scholen in het Euregio-Gymnasium had gevraagd, eist ze nu de oprichting van een onafhankelijke groep van deskundigen. Het doel van de groep van deskundigen zou moeten zijn om de ernstige gebreken op het gebied van brandbeveiliging in het Euregio-Gymnasium aan te pakken, met inbegrip van oorzaken en mogelijke weglatingen in verband met de inspecties van brandbeveiliging, en om transparantie te creëren.

Bärbel Sauer, die ook kandidaat is voor het burgemeesterschap, heeft goed nagedacht over hoe de groep van experts zal worden samengesteld en wie een voorstel moet indienen bij de raad. Volgens dit moet de rechtbank van Bocholt een voorstel indienen bij de gemeenteraad over de grootte en samenstelling van de onafhankelijke deskundigengroep. De gemeenteraad moet dan beslissen met een 2/3 meerderheid op voorstel van de rechtbank van Bocholt - over de grootte en samenstelling van de onafhankelijke deskundigengroep. Ook drie geïnteresseerde burgers uit de bevolking kunnen zich aanmelden voor de expertgroep. Als er meer dan drie personen zich aanmelden, beslist de partij welke van de geïnteresseerde burgers mag deelnemen.

De aanvraag aan burgemeester Peter Nebelo luidt:

"Op 20 juni werd op basis van een" brandveiligheidsinspectie vastgesteld dat er bij het Euregio-Gymansium ernstige brandwerende gebreken waren. De school is per direct gesloten en sindsdien niet meer toegankelijk voor leerlingen. Tot dusver hebben de gemeenteraad, de heer Daniel Zöhler, en de burgemeester, de heer Peter Nebelo, openbare verklaringen afgelegd. De verantwoordelijke aannemer, die bij de bouw van de school in 1970 verantwoordelijk was voor de brandbeveiliging, wordt verondersteld verantwoordelijk te zijn voor de ernstige brandwerende gebreken. Ook zijn er gebreken geconstateerd in het brandalarmsysteem, het ontbreken van vluchtroutes en ontoelaatbare plafondconstructies.

De vraag rijst, waarom wordt al 50 jaar niet opgemerkt dat er geen brandbeveiliging is? Ook waarom werd pas nu opgemerkt dat het brandbeveiligingssysteem gebreken vertoont, dat er geen vluchtroutes zijn of dat vluchtroutes te lang zijn en dat de plafondconstructie niet is toegestaan? In de zaal is er de vraag wie, wanneer, hoe en met welke resultaten de brandbeveiliging sinds school beheersen. Er is een groot gebrek aan begrip bij het publiek over hoe zoiets jarenlang onopgemerkt zou kunnen blijven? Verduidelijking en antwoorden zijn vereist. Ook en vooral zodat zoiets niet meer gebeurt. Transparantie en onderwijs zijn daarom essentieel.

Openbare verklaringen zijn tot op heden niet ter discussie gesteld, maar ze zijn niet voldoende om dit belangrijke onderwerp te behandelen en af ​​te sluiten zonder te vragen naar de oorzaken en de verantwoordelijken. Ook als vertrouwenwekkende maatregel is het daarom noodzakelijk om een ​​onafhankelijke groep van deskundigen in te schakelen met medewerking van drie Bocholt-burgers, die de zaak zullen regelen, verwerken en oorzaken en weglatingen onderzoeken en benoemen. De resultaten moeten vervolgens worden voorgelegd aan de gemeenteraad en het publiek om eventuele conclusies te trekken en te beslissen welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Ondenkbaar als daar brand uitbreekt. Het gaat om bescherming en gezondheid en uiteindelijk om het menselijk leven, dus haast is hier geboden. '

www.facebook.com/SozialeListeBocholt/{TITEL}