Sociale integratie - van euforie naar vervreemding en weer terug?

Sociale integratie - van euforie naar vervreemding en weer terug?
Info Orbis

Gefinancierd uit projectfondsen van de stad Bocholt voor vrijwilligers: integratie, taal, vrijwilligerswerk
Sociale integratie - van euforie naar vervreemding en weer terug?
In het begin waren de vluchtelingen op zoek naar zekerheid. Je keek uit naar alles in het nieuwe land: in deze fase denk je niet aan moeilijkheden, twijfel je niet aan je eigen cultuur en zie je alles alleen als positief. Na een periode van ongeveer 5 jaar is het contact met en met de buitenlandse samenleving en haar cultuur echter anders. De vluchtelingen schakelen over van de euforiefase naar een zogenaamde vervreemding, waarin de eerste moeilijkheden en misverstanden ontstaan. Contact met Duitsers, het opzetten van sociale netwerken, het uitwisselen van ideeën met de doelcultuur zijn bijvoorbeeld de zorgen die vooral bij advies worden gevraagd. Op basis van de hierboven genoemde zorgen is er sprake van sociale integratie, aangezien het onderhouden van nabijheid en afstand, relaties met collega's en medestudenten op het gebied van onderwijs, het ontwikkelen van sociale netwerken en het sluiten van vriendschappen criteria en kenmerken zijn van sociale integratie. De doelen van het praktijkonderzoek van mevrouw Jrab zijn om de behoeften van de vluchtelingen op het gebied van sociale integratie te definiëren en om de omgang met deze behoeften verder te ontwikkelen, zodat succesvolle sociale integratie samen kan worden bereikt. De econoom, studente bij Saxion en vluchtelingenadviseur bij DRK Borken presenteert de weg daarnaartoe in haar college in het Duits.

Actuele informatie over het aanbod: Het maximale aantal deelnemers was beperkt tot 20 en dus aangepast aan de grootte van de zaal. Draag uw mond- en neusbescherming tot aan de zitting.
Sara Jrab, Borken
Donderdag 24 september, 19.30 uur
Centrum voor voortgezet onderwijs, Stenerner Weg 14a, 46397 Bocholt
Vergoeding: deelname is gratis.

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.