Sociale lijst Bocholt roept: Publieke inspectie van Ewibo

Sociale lijst Bocholt roept: Publieke inspectie van Ewibo
alle Wählergemeinschaft sociale lijst

De kiezersgemeenschap Social List Bocholt eist dat de ontwikkelings- en werkmaatschappij van de stad Bocholt mbH (Ewibo) in de toekomst de publieke controle door de Raad van de stad Bocholt onderwerpt. Er moet ook worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn dat de collectieve overeenkomst TVöD door collectieve onderhandelingen op de werknemers van Ewibo kan worden toegepast. En of de medewerkers en bestellingen van de Ewibo en de andere voorzieningen kunnen worden overgebracht naar de stad Bocholt (hercommunity). Sinds vrijdag deze week is bij de burgemeester een dienovereenkomstig verzoek om burgerschap ingediend om een ​​juridisch advies over deze onderwerpen op te stellen.

De raad van toezicht van Ewibo, voorzitter is burgemeester Peter Nebelo, kon het gebrek aan publieke controle niet vervangen, benadrukt Rainer Sauer (voorzitter van de kiezersgemeenschap) en legt uit:
"De Ewibo wordt steeds meer een rijk. Taken die de stad Bocholt daadwerkelijk zouden moeten overnemen, worden in toenemende mate overgedragen aan de Ewibo. Naast de woningbouw exploiteert de Ewibo onder meer de ondergrondse parkeergarage, schoolmenu's, vluchtelingenwoningen, het Europa House Bocholt en nu ook het fietsenstation op het station. De Ewibo is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de woonruimte en voor de wijkontwikkeling. Er zijn ook talloze andere voorzieningen. De directeur van Ewibo is ook directeur van deze faciliteiten. Zonder de Ewibo en zonder de stad Bocholt zouden deze voorzieningen niet bestaan. Nauwelijks in een andere stad zijn er dergelijke stedelijke structuren en taakoverdrachten. Aan de andere kant gebruikt Ewibo de diensten van de stad om zijn eigen taken te vervullen. Erger nog, de taken van Ewibo zijn niet onderworpen aan openbare controle door de gemeenteraad van Bocholt. De Ewibo kan dus "schakelen en handelen" zoals ze wil. De raad van toezicht van Ewibo kan deze openbare controle niet vervangen. Bovendien heeft Ewibo geen collectieve arbeidsovereenkomst en geen ondernemingsraad. Alles is gebaseerd op individuele arbeidsovereenkomsten met minder rechtszekerheid en slechtere voorwaarden dan een collectieve overeenkomst. Aan de andere kant hebben de werknemers van de stad Bocholt collectieve onderhandelingsdekking (collectieve overeenkomst TVöD) - evenals een belangenvertegenwoordiging van het bedrijf. Het kan niet zo zijn dat de Ewibo - die openbare aanbestedingen doet - noch onderworpen is aan openbare controle noch rechtszekerheid voor haar werknemers met betrekking tot collectieve onderhandelingen. De stad Bocholt moet eindelijk zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens de werknemers van de Ewibo waarmaken en oefenen. "

Kiezers Communautaire Sociale Lijst Bocholt

Over Sociaal-maatschappelijke gemeenschapslijst Bocholt

Op deze pagina ziet u de inhoud van de sociale lijst van Wählergemeinschaft. Verantwoordelijk is de auteur. De hier gepubliceerde artikelen komen niet overeen met de mening van de redactie of de exploitant van de site.