City verlengt laad- en levertijden in de stad tot 11 uur.

City verlengt laad- en levertijden in de stad tot 11 uur.
alle

Bezorg- en bezorgdiensten kunnen van nu tot 11 uur goederen en pakketten in het centrum van Bocholt bezorgen. Het stadsbestuur verlengt de tijden nu met een uur en komt daarmee tegemoet aan een stimulans van de lokale handel. De regeling geldt in eerste instantie op proef tot het einde van het jaar. Dit wordt gecommuniceerd door de verantwoordelijke dienst openbare orde.

Achtergrond: Kortom, het voetgangersgebied van Bocholt in het stadscentrum is autovrij. Uitzonderingen zijn - naast marktbezorgers - leveringen en leveringen, bijvoorbeeld voor retail in de binnenstad of aldaar wonende bewoners. Tot nu toe was de tijdslimiet 10 uur 's ochtends, daarna mocht er niet meer doorgereden worden voor aflever- en laadverkeer.

De kwestie is aan de orde geweest in de meest recente commissie voor openbare veiligheid, orde en brandweer. Het stadsbestuur volgt nu de suggestie van de handels- en reclamegemeenschap om het tijdvenster met een uur te verlengen. Dat versoepelt en corrigeert de situatie - zowel voor handel en commercie in de binnenstad als voor de bezorg- en bezorgdiensten zelf, maar dit mag tegelijkertijd niet ten koste gaan van de veiligheid van de binnenstadbezoekers.

Tegen het einde van het jaar zou ervaring met de nieuwe verordening moeten zijn opgedaan. De bewegwijzering wordt momenteel aangepast, de regeling is per direct van kracht.

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.