Stadsfeest stelt voor: Stel het gemeentehuis ter beschikking van de regionale vereniging

Stadsfeest stelt voor: Stel het gemeentehuis ter beschikking van de regionale vereniging
alle

Het stadspartij herhaalt haar voorstel om alle leegstaande stadsspaarbank-eigendommen te verhuren als administratieve gebouwen voor de stad Bocholt. Dat geldt des te meer omdat de bank inmiddels ook het naastgelegen pand op de hoek van de Neustraße (foto) heeft gekocht, blijkt uit een persbericht. "Een groot deel van de afdelingen zou hier gehuisvest kunnen zijn en tegelijkertijd het historische stadhuis als burgemeesterzetel kunnen activeren en de raadkamer kunnen gebruiken", zegt fractiewoordvoerder Dieter Hübers.

Het huidige stadhuis (administratiegebouw), dat gerenoveerd moest worden, zou ter beschikking worden gesteld van de regionale vereniging, met uitzondering van het gebruik van de theaterzaal. Uiteindelijk is de regionale vereniging de instelling die het gebouw onder monumentenzorg het behoud waard acht, vervolgt ze.

Met dit voorstel streeft het stadspartij niet alleen naar een veel betere financiële oplossing voor de administratie, maar hoopt ze ook op een ongekende heropleving door de verhuizing naar het stadscentrum, wat de interesse zal wekken om winkeliers te hervestigen. In de directe omgeving van het historische stadhuis fungeren het burgerbureau, het theaterbureau, het kentekenbureau, de burgerlijke stand en de VVV als frequentiegenerator. Parkeren kan via de parkeergarage bij de naaibox, de parkeerplaats van de Stadtsparkasse en de openbare parkeerplaatsen op St.-Georg-Platz.

In de volgende raadsvergadering op de 13e van deze maand zouden deze overwegingen in de komende discussie moeten worden meegenomen.

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.