Bijzonder: de raad van oudsten maakt een voorselectie van nieuwe afdelingshoofden en penningmeesters

Bijzonder: de raad van oudsten maakt een voorselectie van nieuwe afdelingshoofden en penningmeesters
alle

Van BERTHOLD BLESENKEMPER

Zoals bekend is Bocholt op zoek naar een extra, derde afdelingshoofd. De (of de) moet tegelijkertijd de taken overnemen van de penningmeester Kai Elsweier (foto), die naar de Märkischer Kreis is verhuisd. Zes aanvragers werden gescreend uit 43 inzendingen. Dit sextet wordt nu uitgenodigd voor een introductieronde op 6 maart. Ongebruikelijk: De voorselectie werd niet gemaakt door een technische commissie of de raad zelf, maar door de raad van oudsten bestaande uit de raad van bestuur en de fractievoorzitters en aangevuld met vertegenwoordigers van de AfD en de sociale lijst. Blijkbaar voert hij nu ook de sollicitatiegesprekken - al heeft hij volgens het reglement van orde van de gemeenteraad en zijn commissies geen beslissingsbevoegdheid en mag hij niet discussiëren over zaken van de raad of zijn commissies.

Voor burgemeester Thomas Kerkhoff is dat echter geen probleem. De raad van oudsten bekeek alleen de aanvragen en deed de voorselectie. "Alle fracties en ook alle leden van de individuele raad kennen alle ontvangen aanvragen", zei stadswoordvoerder Karsten Tersteegen op verzoek van Made in Bocholt. De raad van oudsten doet alleen suggesties. De hoofdcommissie en de financiële commissie zullen dan op 3 maart officieel beslissen over de procedure, die wordt uitgenodigd voor een gesprek. De definitieve verkiezing wordt later gemaakt door de gemeenteraad.

Hierin voelen leden zich echter buitengesloten. Omdat ze, zoals het er momenteel uitziet, zowel in de hoofd- en financiële commissie als in de raad moeten beslissen over belangrijk personeel voor Bocholt zonder van tevoren een aanvrager te hebben gezien of de alternatieven persoonlijk te kennen.

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.