Ondernemende vrouwen in geschoolde beroepen kijken naar de arbeidsmarkt

Ondernemende vrouwen in geschoolde beroepen kijken naar de arbeidsmarkt
alle

De afgelopen maanden is er veel door elkaar gegaan, ook op de arbeidsmarkt. Daar waren de gevolgen van de coronapandemie duidelijk voelbaar. De vrouwelijke ondernemers in de ambachten uit de districten Borken en Coesfeld, een werkgroep van echtgenotes die met hen samenwerken en zelfstandige ambachtelijke ondernemers, vroegen experts van het uitzendbureau om uit te leggen hoe groot deze effecten waren.

Een aanzienlijke stijging van de werkloosheid en werktijdverkorting op recordniveau: zo schetste Johann Meiners, hoofd van het Uitzendbureau Coesfeld, de ontwikkeling op de arbeidsmarkt voor ondernemende vrouwen aan het begin van de pandemie. Desalniettemin kon hij aantonen dat met de versoepeling de arbeidsmarkt langzaam weer aantrekt: "Vooral de laatste drie maanden hebben we bijna uitsluitend seizoenswerkloosheidsontwikkelingen kunnen waarnemen die niet meer aan de coronapandemie kunnen worden toegeschreven."

Hij ziet de hoge aantallen werktijdverkorting ook van positieve kant: “Het instrument dient om werkloosheid te voorkomen. In veel gevallen is dit bereikt met behulp van werktijdverkorting. De hoge bezettingsgraad laat zien hoe moeilijk de situatie voor bedrijven is. Toch houden ze vast aan hun medewerkers, wat erg verheugend is. "

Met het oog op het vakmanschap konden hij en Rolf Heiber, de operationeel manager van het Uitzendbureau Coesfeld, de aanwezigen aantonen dat de economische situatie in dit deel van de economie veel beter is dan in vele andere. "Opdat hier in de toekomst zoveel mogelijk geschoolde arbeiders beschikbaar zijn, moeten bedrijven nu investeren in de kwalificatie en bijscholing van hun eigen medewerkers", benadrukt Heiber. De ambachtelijke bedrijven staan ​​hierin niet alleen. Het uitzendbureau biedt uitgebreide en individuele ondersteuningsmogelijkheden.

Met veel nieuwe indrukken bedankte Juana Bleker, als voorzitter, Meiners en Heiber van het uitzendbureau namens de vrouwelijke ondernemers in het vak uit de districten Borken en Coesfeld en de districtsambachtslieden van Coesfeld voor het ter beschikking stellen van de vergaderruimte.

Foto: van links naar rechts Juana Bleker, Bocholt - UFH AK Borken 1e voorzitter, Johann Meiners, hoofd van het Uitzendbureau Coesfeld, Tatjana Lanvermann, Marbeck - UFH AK Borken 2e voorzitter

Made in Bocholt

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.