Volksbank Bocholt verdeelt 840.135 Euro aan leden

Volksbank Bocholt verdeelt 840.135 Euro aan leden
alle

Bocholt. Aanzienlijke groei van de totale activa en deposito's en leningen. Daarnaast een levendig servicebedrijf met onroerend goed, verzekeringen en zekerheden en een vermogens- en financiële positie gekenmerkt door degelijkheid - die kenmerkend zijn voor de Volksbank Bocholt in het boekjaar 2018. tevreden met het resultaat, de twee bankdirecteuren Franz-Josef Heidermann en Herbert Kleinmann en de raad van commissarissen in de raad van Afgevaardigden onder leiding van de voorzitter Christoph Serious, die ontmoette onder leiding van Christoph Serious in Bocholt Hotel-Restaurant "Am Aartsengel" opdagen voor.

De Raad van Bestuur kon consistent positieve kerncijfers presenteren van de jaarbalans voor 2018. Het balanstotaal steeg met 6,2 procent tot 1,3 miljard euro in vergelijking met het voorgaande jaar. Aan de activazijde werd deze groei opnieuw aangedreven door de kredietactiviteiten. Op de peildatum 31. In december bereikten leningen aan klanten voor de eerste keer een niveau van meer dan € 1 miljard. Dit komt overeen met een toename van 8,2 procent. Hier had de sterke positie op de binnenlandse zakelijke klantenmarkt en de nabijheid van de grens een positief effect.

De klantendeposito's bedroegen 871,9 miljoen euro, een toename van 5,4 procent. Hier ging de trend verder van langetermijnbeleggingen met vastrentende waarden en naar liquide kortetermijnaanbiedingen. Het volume van de beheerde klantenbeleggingen - naast de balans van effectieve klantendeposito's, omvat ook effecten, woningbesparingen en verzekeringen - steeg met 4,2 procent.

Volksbank Bocholt blijft groot belang hechten aan het opleiden en trainen van haar medewerkers. 2018 besteedde in totaal 142.000 Euro aan dergelijke maatregelen. Op jaarbasis had de bank 219-werknemers in dienst (werknemers van 167 omgezet in een fulltime baan) en werd 31 per verslagdatum gevormd. December 2018 tien leerlingen worden bankbedienden.

Na de verslagen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en de wettelijke controle, was de resolutie over de toeëigening van het jaarlijkse overschot ter grootte van ongeveer 2,8 miljoen euro op de agenda. Met een dividend van 5,5 procent, zullen de 21.870-leden in het bedrag van 840.135 Euro deelnemen in de winst. Daarnaast worden de reserves versterkt. De raad van bestuur en de raad van commissarissen hebben kwijting verleend.

De slotlezing was zo inzichtelijk als vermakelijk en werd ontworpen door Amerikaanse experts, historici en bekroonde journalisten. Christoph von Marschall over het onderwerp: Nieuwe wereldorde. De belangen van Duitsland, de Europese crises, de opkomst van Trump in de VS en China.

Made in Bocholt

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.