Verkiezing van de integratieraad: De kandidaten stellen zich voor

Verkiezing van de integratieraad: De kandidaten stellen zich voor
Oben Orbis

Naam: Sadeghi Attar
Voornaam: Mehrdad
Leeftijd: 32
Beroep of beroepservaring: burgerlijk ingenieur / glasmeester
Land van herkomst: Iran
Burgerlijke staat: gehuwd
Hobby's: voetbal / zwemmen

* Waarom is de verkiezing van de integratieraad belangrijk? *

Het doel van integratie is om alle mensen op te nemen die permanent en legaal binnen zijn
leef ons land, betrek bij de samenleving. Het gaat over
Integratie voor ons allemaal - zowel langdurig ingezetenen als immigranten.

* Wat betekent integratie voor jou? *
In algemene zin betekent integratie opname in
een geheel, de productie van een eenheid uit individuele elementen of de
Vermogen van een eenheid op basis van de samenhang van de subelementen
om gemeenschappelijke waarden en normen te handhaven.

Over Hans-Jürgen Dickmann

Het project Orbis biedt begrijpelijke informatie in verschillende talen, waarbij de meerderheid van de mensen die in Bocholt wonen, bereikt kan worden. De rapporten worden alleen door de projectgroep gemaakt. Verantwoordelijk voor de inhoud is Hans-Jürgen Dickmann, Up'm Höwel 45, 46399 Bocholt, Telefoon 02871 3 17 82