Competitie "Actief voor democratie en verdraagzaamheid" 2021 Regio

Competitie "Actief voor democratie en verdraagzaamheid" 2021 Regio
Regio

De wedstrijd "Actief voor democratie en tolerantie" gaat de volgende ronde in: de "Alliantie voor democratie en tolerantie - tegen extremisme en geweld" (BfDT), opgericht door de federale regering, roept voor de 21e keer op tot deze landelijke wedstrijd. Districtsbeheerder Dr. Kai Zwicker. Het doel van de wedstrijd, gesponsord door het Federaal Agentschap voor Burgereducatie, is om toegewijde individuen of groepen te eren die de basiswet op een creatieve manier tot leven brengen. We zijn op zoek naar projecten uit het maatschappelijk middenveld die al zijn uitgevoerd op het gebied van democratie, tolerantie, integratie, geweldpreventie, extremisme of antisemitisme. Creativiteit kent geen grenzen. De deadline voor het indienen van de aanvraagdocumenten is zondag 27 juni 2021 (datum van het poststempel).
Het doel van de wedstrijd is om het vrijwilligerswerk van het maatschappelijk middenveld ter plaatse zichtbaar te maken. Er kunnen bijvoorbeeld navolgers worden gevonden, geïnteresseerden worden geïnspireerd of projecten en initiatieven worden genetwerkt. De winnaars kunnen zich verheugen op geldprijzen tot 5.000 euro. Ze worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan een workshopaanbod dat ingaat op de interesses en behoeften van de bekroonde projecten.
Dit jaar zijn we op zoek naar projecten die
- Voer uw inzet digitaal uit: beheers de uitdagingen van de pandemie en profiteer van de kansen
- Bevorder sociale cohesie en ga sociale verdeeldheid tegen
- actie ondernemen tegen politiek extremisme en tegenstrategieën ontwikkelen
- Toon attitude en zijn actief tegen groepsgerelateerde misantropie.
Meer informatie over de wedstrijd en de aanvraag is te vinden op de website van BfTD: www.buendnis-toleranz.de.

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.