WWU en HHL werken samen op initiatief van de IHK

WWU en HHL werken samen op initiatief van de IHK
Regio

De eerste steen voor een in Duitsland uniek nascholingsprogramma voor bedrijfsopvolgers werd vandaag (6 oktober) in Münster gelegd. De rectoren van de Leipzig Graduate School of Management (HHL), prof. Dr. Stephan Stubner en de Westfaalse Wilhelms Universiteit van Münster (WWU), prof. Dr. Johannes Wessels, tekende een samenwerkingsovereenkomst voor het certificaatprogramma "Bedrijfsopvolging" met als ondertitel: "Gericht opvolgingsbeheer in tijden van digitale transformatie" in het opleidingscentrum van de IHK Noord-Westfalen. Het doel van het nieuwe aanbod, dat werd geïnitieerd door de IHK Noord-Westfalen, is om opvolgers voor te bereiden op de aanstaande managementverandering en hen tegelijkertijd de tools te bieden voor de digitale transformatie van hun bedrijven.

Alleen al in het IHK-district Noord-Westfalen, dat het Münsterland en de regio Emscher-Lippe omvat, zullen de komende tien jaar ongeveer 35.000 bedrijven worden overgedragen. "Het is belangrijk voor de economische ontwikkeling van de regio dat we erin slagen genoeg jonge mensen naar de top van deze bedrijven te brengen", zegt IHK General Manager Dr. Fritz Jaeckel. Hij is dan ook verheugd dat het nieuwe bijscholingsaanbod zijn première viert in het IHK-district Noord-Westfalen: "Een goede voorbereiding is cruciaal voor het succes van het vervolgproces." om iets te beheren.

Het certificaatprogramma wordt aangeboden in samenwerking tussen het Departement Economie van WWU en de Faculteit Economie van HHL en wordt gezamenlijk ontworpen en uitgevoerd door erkende wetenschappers en praktijkmensen. "We zijn verheugd om deel uit te maken van het nieuwe programma en vooral om bij te dragen aan het bijbrengen van vaardigheden op het gebied van digitale transformatie bij middelgrote bedrijven", aldus WWU-rector Johannes Wessels.

HHL-rector Stephan Stubner is ook verheugd over de samenwerking: “Het overhandigen van een bedrijf dat vaak iemands levenswerk is, is een bijzondere uitdaging. We zijn verheugd dat HHL met haar managementexpertise gerichte ondersteuning kan bieden aan ondernemers in dit proces. We bereiden potentiële volgers voor op hun nieuwe rol, stellen senior ondernemers in staat om het proces in een vroeg stadium te plannen en te sturen en helpen mee de intrinsieke waarde van het bedrijf te bepalen. We zijn erg blij dat we deze bijdrage kunnen leveren, zodat bedrijven voor de toekomst behouden blijven. "

De IHK ondersteunt het opvolgingsproces in het Münsterland en de regio Emscher-Lippe al vele jaren met vroege informatie over deskundig individueel advies tot en met de vertrouwelijke plaatsing van potentiële opvolgers via de IHK-opvolgerclub.

Bijna 40 procent van de 89.000 familieondernemers in het district IHK Noord-Westfalen is ouder dan 55 jaar, "de leeftijd waarop de huidige bedrijfsleiders moeten worstelen met de vraag hoe het bedrijf verder zal gaan", aldus Jaeckel. Volgens een IHK-studie is de omgeving voor succesvolle bedrijfsopvolging verslechterd. De klassieke oprichtingsjaren van 25- tot 45-jarigen krimpen, terwijl tegelijkertijd het automatisme dat in het verleden vaak heerste, interne gezinsovername door dochter of zoon afneemt. "Om het nog erger te maken, betekent de aanhoudende digitalisering van de economie dat bedrijfsmodellen die momenteel nog goed functioneren in de toekomst mogelijk niet meer verkoopbaar zijn", vervolgt Jaeckel. Dit verhoogt de druk bij een generatiewisseling om eerder dan gepland tot een oplossing te komen.

Vanuit het oogpunt van de Kamer van Koophandel en Nijverheid is de samenwerking tussen de twee universiteiten, “die elkaar perfect aanvullen op het gebied van opvolging en digitale transformatie” dus “precies goed”. De inhoud over het onderwerp "Beheer" wordt geïmplementeerd door HHL, alles over digitalisering door de WWU. Het programma start in juni 2021 in het IHK trainingscentrum.

www.hhl.de/unternehmensnachhaben <>
Foto / Picture lijn:

Certificaatprogramma voor bedrijfsopvolgers: De rectoren van de Leipzig Graduate School of Management (HHL), Prof. Dr. Stephan Stubner en de Westfaalse Wilhelms Universiteit van Münster (WWU), prof. Dr. Johannes Wessels, ondertekende het contract voor de samenwerking, die werd geleid door IHK-directeur Dr. Fritz Jaeckel werd ingewijd (van links). <>
Foto: Tronquet-MuensterView / IHK Noord-Westfalen

Made in Bocholt

Over Made in Bocholt

Made in Bocholt is een nieuwsportaal. De artikelen die hier worden gepubliceerd, bestaan ​​uit persberichten uit verschillende bronnen en uit bijdragen van auteurs, die meestal worden weergegeven op toeschrijving.