1.700 lat żydowskiego życia w Niemczech

1.700 lat żydowskiego życia w Niemczech
Regio

Rok 2021 to rocznica judaizmu w Niemczech: w 321 rne rzymski cesarz Konstantyn wydał w Kolonii publiczną deklarację zezwalającą Żydom na piastowanie urzędów publicznych i pracę w administracji. Uważa się to za najstarszy dowód na istnienie społeczności żydowskich na terenach dzisiejszych Niemiec. Z tej okazji, dokładnie 1.700 lat temu, kultowy Westmünsterland w Vreden wyruszył na poszukiwanie opowieści o judaizmie w dystrykcie Borken. Centrum kulturalno-historyczne Vreden z swego rodzaju gablotą włącza się w ogólnokrajowy rok tematyczny „1.700 lat żydowskiego życia w Niemczech”. Źródła, które w gablotach eksponowane są do połowy kwietnia, pokazują m.in. losy Żydów w dzielnicy Borken, kulturę pamięci tamtejszych i miejsca w regionie, gdzie do dziś istnieją domy modlitwy.
„Żydzi mieszkali na terenie dzisiejszej dzielnicy Borken od średniowiecza” - mówi Corinna Endlich, szefowa kult. „Na dowód tego wydajemy m.in. rejestry z nazwiskami Żydów, którzy mieli prawo głosować i którzy byli uprawnieni do wyborów do rad synagogalnych w powiecie” - informuje. Dodaje, że karty do głosowania z różnymi pismami odręcznymi nadają prezentacji bardzo osobisty charakter.
Przede wszystkim wystawa rzuca światło na prywatne losy. „Oryginalne pliki zapewniają wgląd w wykluczenie i deportację obywateli żydowskich” - wyjaśnia Renate Volks-Kuhlmann, archiwistka kultowego Westmünsterland. „Ale zapisy mówią również o ucieczkach i udanej ucieczce, na przykład” - dodaje.
Rozległą wiedzę, jaką posiada kult, można zobaczyć w gablocie z licznymi książkami o judaizmie w Westfalii i miejscach żydowskich w tej dzielnicy. „Wszystko to jest częścią dziedzictwa kulturowego zachodniego Münsterland”, podkreśla Corinna Endlich. „Cieszymy się zawsze, gdy zainteresowani kultem stają się aktywni naukowo” - podkreśla i dodaje: „W tym kontekście ponownie wzywamy ludzi, aby zajmowali się historią regionu i korzystali w tym celu ze źródeł naszej instytucji kultury. " Po zarejestrowaniu się pod nr tel. 02861 / 681-4289 można pracować w kultowej bibliotece i archiwum Kirchplatz 14 w Vreden od wtorku do piątku w godzinach 11-15.

O Berthold Blesenkemper

Berthold Blesenkemper jest założycielem i redaktorem naczelnym platformy Made in Bocholt