29,9 mln euro na podstawowe zabezpieczenie na starość oraz w przypadku ograniczonej zdolności zarobkowej

W grudniu 2020 r. 4.361 mieszkańców powiatu Borken otrzymało wsparcie finansowe w ramach „podstawowego zabezpieczenia na starość i ograniczonych możliwości zarobkowania”. Rok wcześniej, w grudniu 2019 roku, było 3.829 osób mniej. Dane te dzieli się teraz Karin Ostendorff, kierownikiem wydziału socjalnego w gminie Borken. Podstawowe zabezpieczenie ma na celu zapewnienie bytu osobom starszym lub trwale całkowicie niepełnosprawnym, jeżeli ich dochody i majątek są niewystarczające. „Starszy” to każdy, kto przekroczył standardowy wiek emerytalny, który obecnie rośnie z każdym rokiem. Standardowy wiek emerytalny w 500 r. Wynosił 2020 lat i od ośmiu do dziewięciu miesięcy.

W wyniku skutków federalnej ustawy o uczestnictwie liczba beneficjentów, za których powiat Borken jest odpowiedzialny jako instytucja pomocy społecznej, znacznie wzrosła. Wcześniej za tę grupę osób odpowiadało Regionalne Stowarzyszenie Westfalii-Lippe.

Jak wyjaśnia Karin Ostendorff, w grudniu odsetek beneficjentów powyżej granicy wieku 1.912 osób wyniósł 44 proc. Ponadto 2.449 obywateli w wieku od 18 lat do granicy wieku nie jest już w stanie utrzymać się z własnego dochodu lub pracy zarobkowej z powodu choroby lub niepełnosprawności. „Decyzję o tym, czy dana osoba jest trwale w pełni niepełnosprawna, podejmuje wyłącznie odpowiednie ubezpieczenie emerytalne”, mówi Ostendorff o przydzieleniu do tej grupy osób.

Wydatki na podstawowe zabezpieczenie wyniosły łącznie około 29,9 mln euro (2019: 23,4 mln euro). Od 2014 roku rząd federalny przejmuje pełną kwotę.
Kobiety i mężczyźni poniżej granicy wieku, którzy są jedynie czasowo niepełnosprawni i potrzebujący i nie mają innego prawa do świadczeń, mogą otrzymać „wsparcie na utrzymanie”. W 2020 r. Świadczenia te otrzymało 406 osób w powiecie Borken. W poprzednim roku było to średnio 394 osoby.
„Zabezpieczenie podstawowe dla osób starszych i osób o ograniczonej zdolności do zarobkowania” oraz „wsparcie na utrzymanie” zaliczane są do pomocy społecznej zgodnie z SGB XII, w przeciwieństwie do „zabezpieczenia podstawowego dla osób poszukujących pracy” według SGB II („Hartz IV”). Wszystkie trzy rodzaje pomocy służą zapewnieniu środków do życia; Każda osoba potrzebująca pomocy ma prawo do dokładnie jednej z tych form pomocy, w zależności od jej wieku i zdolności do pracy.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.