Terminy rejestracji dla szkół średnich

Terminy rejestracji dla szkół średnich
wszystko

W lutym rodzice, których dzieci kończą latem szkołę podstawową, mogą zapisać swoje dzieci do szkoły średniej. Należy się spodziewać, że liczba zapisów ponownie przekroczy możliwości przyjmowania uczniów w szkole ogólnokształcącej. Miasto Bocholt przeprowadza zatem wczesną rejestrację do miejskiej szkoły powszechnej od 1 do 4 lutego 2021 roku. Wkrótce rozpocznie się proces rejestracji w Hauptschule, Realschulen i Gymnasien.
Z powodu pandemii koronowej nie ma osobistych zapisów do miejskiej szkoły powszechnej. Dokumenty rejestracyjne (oryginał wypełnionego formularza rejestracyjnego, wypełniony wniosek o przyjęcie, kopia ostatniego zaświadczenia wraz z rekomendacją, świadectwo rejestracji szkoły podstawowej w oryginale, odpis aktu urodzenia, karta szczepień lub zaświadczenie lekarskie w celu sprawdzenia ochrony przed odrą w kopia) należy złożyć na piśmie do szkoły powszechnej Bocholt, Rheinstraße 4.
Zapisy w szkołach ponadgimnazjalnych przyjmowane będą od 22 do 25 lutego 2021 roku, w szkołach ponadgimnazjalnych od 22 do 24 lutego oraz w gimnazjach od 20 do 25 lutego 2021 roku. W związku z pandemią koronacyjną aktualne informacje o organizacji jest dostępny w procesie rejestracji na stronach internetowych szkół. Formularz rejestracyjny, ostatnie świadectwo (I półrocze 1/2020) w formie oryginału i kopii, zaświadczenie (żółte) z rekomendacją typu szkoły, rejestr rodzinny lub akt urodzenia oraz kartę szczepień lub wymagane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ochronę przed odrą.
Zapisy na poziom ponadgimnazjalny w gminnych liceach ogólnokształcących i gminnych gimnazjach również muszą być dokonywane w określonych okresach.
Rodzice czwartoklasistów otrzymują wszystkie dokumenty rejestracyjne z odpowiedniej szkoły podstawowej. Obejmuje to również list informacyjny z miasta Bocholt, który zawiera bardziej szczegółowe informacje. Zapytania pod nr tel. 02871/953 345.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.