Żądanie burmistrza i starosty: otwarcie handlu i szczepienie lekarzy rodzinnych

Żądanie burmistrza i starosty: otwarcie handlu i szczepienie lekarzy rodzinnych
wszystko

W ostatniej wideokonferencji wójtowie powiatów i gmin intensywnie zajęli się obecną sytuacją koronową. Z jednej strony chodziło o to, jak można wdrożyć nowy plan szczepień dla Nadrenii Północnej-Westfalii, przedstawiony w poniedziałek (01.03.2021 marca 2 r.). W związku z tym osoby, które zgodnie z federalnym rozporządzeniem w sprawie szczepień przeciwko koronawirusowi znajdują się w grupie priorytetowej XNUMX, mają być stopniowo proponowane szczepienia (informacje o tym powiat Borken przekaże w odrębny sposób). Dla powiatu, a także miast i gmin bardzo ważne jest, aby lekarze na miejscu mieli możliwość jak najszybszego zaszczepienia się - wyjaśnił starosta dr hab. Kai Zwicker i burmistrz Borkens Mechtild Schulze Hessing jako rzecznicy grupy roboczej burmistrzów okręgu. „Tylko w ten sposób można zapewnić szeroki wachlarz szczepień w okolicy” - wyjaśniają. W ten sposób można by również zapobiec temu, że oferowane szczepionki nie mogą zostać zaszczepione w odpowiednim czasie.

Z drugiej strony uczestnicy konferencji wielokrotnie zajmowali się sytuacją stacjonarnego handlu detalicznego. Zgodnie z jednogłośnym stwierdzeniem, sektor detaliczny musi mieć otwartą perspektywę - ma to dla niego znaczenie egzystencjalne w obliczu blokady. Ponadto nierówne traktowanie postrzegane jako niesprawiedliwe w przypadku punktów sprzedaży, które mogą oferować mieszany asortyment, np. B. dyskonty, ogromne. Dlatego wójtowie opowiadają się za stopniowym otwieraniem placówek handlowych. „Potrzebne są tu inteligentne rozwiązania, przy jednoczesnym konsekwentnym przestrzeganiu zasad higieny” - powiedział starosta dr hab. Zwicker i burmistrz Schulze Hessing. Handel pokazał już w zeszłym roku, że jest otwarty.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.