Pomoc gospodarcza na koronę: ponad 100 milionów euro zatwierdzone w powiecie Münster

Pomoc gospodarcza na koronę: ponad 100 milionów euro zatwierdzone w powiecie Münster
wszystko

Prezydent Okręgu Dorothee Feller przedstawiła przegląd statusu zatwierdzenia pomocy ekonomicznej Corona na posiedzeniu inauguracyjnym Rady Regionalnej Münster: W kontekście (zakończonej) Pomocy Pomostowej I ostatecznie złożono 4116 wniosków i zatwierdzono 44,6 mln euro. W przypadku pomocy pomostowej II zatwierdzono 92% z 4577 wniosków, a dobre 57 mln euro.

W przypadku pomocy pomostowej III od 10 lutego złożono 361 wniosków (stan na 19.02.2021 lutego 13 r.) O wartości około 3,5 mln euro, w wyniku czego wypłacono około 89 mln euro jako zaliczki. Faktyczne zatwierdzanie tych wniosków rozpocznie się w połowie marca. W zakresie nadzwyczajnej pomocy gospodarczej 76 proc. Wniosków doradców podatkowych w ramach tzw. Pomocy listopadowej i XNUMX proc. Odpowiadającej pomocy grudniowej zostało już zaakceptowanych - dodał starosta.

O Berthold Blesenkemper

Berthold Blesenkemper jest założycielem i redaktorem naczelnym platformy Made in Bocholt