Pojedyncze drzewa na drogach powiatowych należy wyciąć

Pojedyncze drzewa na drogach powiatowych należy wyciąć
wszystko

Ostatnie dwa suche lata miały negatywny wpływ na stabilność drzew: inspektorzy drzew z powiatu musieli zaklasyfikować liczne drzewa na drogach powiatowych jako nietrwałe. Niektóre stanowią nawet szczególne zagrożenie w ruchu drogowym i dlatego są obecnie usuwane. W indywidualnych przypadkach prace potrwają do połowy marca. Dotknięte są drzewa na obszarach Bocholt, Borken, Isselburg i Raesfeld. W razie potrzeby przeprowadza się tam również ponowne sadzenie. Każde drzewo, które ma być usunięte, jest z wyprzedzeniem badane pod kątem możliwych procesów rozrodu ptaków i innych zwierząt. Procedura ta została omówiona z powiatowymi ekspertami ochrony przyrody.
Wszystkie drzewa, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia w ruchu, pozostaną tam do października 2021 r.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.