Handwerk prosi o szybką pomoc

Handwerk prosi o szybką pomoc
wszystko

Izba Rzemieślnicza (HWK) Münster jest zadowolona z zapowiedzi rządu federalnego, że chce ulepszyć pomoc Corona dla firm. Szybkie, niebiurokratyczne i dodatkowe finansowanie jest obecnie często niezbędne - podkreśla prezes HWK Hans Hund z Bocholt. „Jak najszybsza wypłata pomocy finansowej i zlikwidowanie luki w finansowaniu staje się coraz pilniejsze dla firm bezpośrednio i pośrednio dotkniętych blokadą.” Ich źródła utrzymania również rosną wraz z rozszerzeniem i zaostrzeniem środków przeciwko koronawirusowi - powiedział Hund.

Izba na przykładzie fryzjerów identyfikuje niewystarczającą pomoc: musieli zamknąć salony w połowie grudnia, ale zostali wykluczeni z pomocy grudniowej. Odniesiono się do pomocy pomostowej III. Jednak to w dużej mierze przeszło przez małe firmy zatrudniające niewielu pracowników, wyjaśnia HWK.

Izba Rzemieślnicza skarżyła się również na powolne wypłacanie pomocy. To zagraża wypłacalności przedsiębiorstw. „Wszystko, co może teraz zapewnić firmom szybką płynność, musi być również wykorzystane” - żąda Hund. Obejmowało to również krótkoterminowe rozwiązania podatkowe: takie jak ulepszenia w zakresie przeniesienia strat i rezerwy akumulacji lub w przypadku specjalnych opcji amortyzacji. Dla wielu firm ulgą jest także wydłużenie terminu płatności podatku obrotowego. Szybkie rozpatrywanie wniosków o pomoc finansową jest również niezbędne, aby zapewnić firmom bezpieczeństwo planowania.

W ankiecie HWK 725 przedsiębiorstw rzemieślniczych dostarczyło informacji o tym, czy ubiegały się o pomoc finansową od Corony i czy ją otrzymało. Z oceny wynika: większość firm (59 proc.) Nie zgłosiła dotychczas żadnej potrzeby. 294 firmy (to 41 proc.) Złożyły od początku kryzysu łącznie 929 wniosków do różnych programów. Zaprzeczenia wydano w 58 przypadkach. Decyzja jest w toku w 208 sprawach. Wypłaty dokonano w 563 przypadkach. W 100 przypadkach zatwierdzone środki nie zostały jeszcze wypłacone.

Pomoc w nagłych wypadkach NRW, o którą można się ubiegać do końca maja, jest dotychczas najczęściej wykorzystywanym instrumentem finansowania (41 procent ankietowanych). Ale i tutaj jest problem - 14 wnioskodawców nie otrzymało zgłoszenia; w 5 przypadkach środki nie zostały wypłacone. Drugim pod względem częstości wnioskiem był dodatek krótkoterminowy (32 proc. Ankietowanych); Spośród wnioskodawców trzy czwarte otrzymało pieniądze od agencji zatrudnienia, ale 15 proc. Czeka na wypłatę zatwierdzonych środków. Po częstotliwości następuje dodatek do kwarantanny, o który ubiega się co piąta firma. Z ankiety wynika, że ​​w tym miejscu wydaje się decyzję, a płatność przebiega najwolniej. Wnioski o pomoc pomostową II, pomoc listopadową i pomoc grudniową również były często w pętli zatwierdzania i nadchodziło ich długo. „Takie opóźnienia jeszcze bardziej utrudniają sytuację dotkniętych nimi firm” - podkreśla Hund.

Spośród wszystkich grup branżowych sektor usług osobistych, do którego należą np. Fryzjerzy i fotografowie, najczęściej stosowana pomoc doraźna, pomostowa I i II oraz grudniowa. Tutaj, na poziomie 9 proc., Odsetek przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o zabezpieczenie podstawowe jest najwyższy. Firmy z branży spożywczej, takie jak piekarze i rzeźnicy, najczęściej potrzebowały pomocy listopadowej i wypłat z tytułu kwarantanny. Większość wniosków o zasiłek krótkoterminowy i pożyczki KfW złożyły firmy z branży opieki zdrowotnej, takie jak optycy i mechanicy ortopedyczni. O zasiłek na pracę krótkoterminową i kwarantannę ubiegają się głównie większe firmy.

Początkowo o największą pomoc ubiegały się firmy rzemieślnicze, zatrudniające od 2 do 4 osób, ale od lata głównie samozatrudnieni. 9 procent ankietowanych jest również najbardziej zależnych od podstawowego zabezpieczenia społecznego. „Źle jest, kiedy przedsiębiorcy, którzy byli w stanie zapewnić sobie własne dochody, w wyniku działań koronacyjnych wpadają bezpośrednio w podstawowe zabezpieczenie” - skomentował Hund.

O Berthold Blesenkemper

Berthold Blesenkemper jest założycielem i redaktorem naczelnym platformy Made in Bocholt