Dzika gęś znaleziona w Werth została zakażona ptasią grypą

Dzika gęś znaleziona w Werth została zakażona ptasią grypą
wszystko

Podczas badania martwej dzikiej gęsi w Isselburg-Werth, grypa ptaków została potwierdzona przez Friedrich-Loeffler-Institut (Federalny Instytut Badawczy ds. Zdrowia Zwierząt) jako krajowe laboratorium referencyjne. Urząd weterynaryjny powiatu Borken wraz z Państwowym Urzędem Ochrony Przyrody, Środowiska i Konsumentów (LANUV) oraz Ministerstwem Środowiska, Rolnictwa, Przyrody i Ochrony Konsumentów NRW postanowił nie tworzyć żadnych stref restrykcyjnych - tj. . Od 27 marca 2021 r. Wszystkie fermy drobiarskie są obowiązkowe w całym powiecie Münster, a tym samym także w powiecie Borken, więc początkowo dalsze środki ochronne nie są konieczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę niskie zagęszczenie drobiu wokół miejsca odkrycia. .

Urząd weterynaryjny administracji dystryktu wzywa teraz wszystkich hodowców drobiu - w tym małe i hobbystyczne przedsiębiorstwa - w powiecie Borken do sprawdzenia bezpieczeństwa biologicznego ich chowu. Należy podjąć wszelkie dostępne środki w celu ochrony stada drobiu przed infekcją. Oprócz trzymania drobiu środki te obejmują również unikanie dostępu do miejsc do karmienia, pojenia lub kąpieli dla dzikiego ptactwa oraz bezpiecznego dla dzikiego ptactwa przechowywania ściółki i przedmiotów używanych w utrzymaniu. Dodatkowo stajnie powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Za wszelką cenę należy unikać kontaktu drobiu z dzikim ptactwem.

Ponadto środki dezynfekujące do obuwia przy wejściach i wyjściach, osobne obuwie do stajni, ścisłe oddzielenie odzieży ulicznej od stajni oraz dokładne mycie rąk chronią przed rozprzestrzenianiem się wirusa przez ludzi.

Zarówno ognisko, jak i podejrzenie ptasiej grypy należy zgłosić do właściwego urzędu weterynaryjnego. Znalezione martwe dzikie ptaki (z wyjątkiem gołębi i ptaków śpiewających) należy zgłosić do wydziału ds. Zwierząt i żywności okręgu Borken telefonicznie pod numerem 02861 / 681-3801, aby umożliwić dalsze dochodzenie. Za wszelką cenę należy unikać niezabezpieczonego kontaktu z tuszami.

Niektóre tła:
Ptasia grypa to zakażenie wysoce zaraźliwym wirusem grypy A, które może prowadzić do znacznych wskaźników śmiertelności w stadach, zwłaszcza u kurczaków i indyków. W przypadku intensywnego kontaktu możliwe jest również przeniesienie na człowieka.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej dystryktu Borken www.kreis-borken.de pod słowem kluczowym „ptasia grypa”.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.