„Urząd pracy w dzielnicy Borken” wprowadza e-społeczne pliki

___STEADY_PAYWALL___

Kolejny krok w kierunku „digitalizacji” powiatu i władz lokalnych: „Urząd pracy w powiecie Borken”, wspierany przez powiat oraz miasta i gminy, będzie stopniowo przechodził na cyfrowe zarządzanie plikami („e-pliki społecznościowe” ) oraz zdigitalizowaną pocztę przychodzącą i wychodzącą w 2021 r. Dla około 280 pracowników dokumenty papierowe odejdą w przeszłość, a dokumenty otrzymane pocztą zostaną również zeskanowane przez centralnego dostawcę usług i udostępnione elektronicznie. Zmiana będzie miała pozytywny wpływ na 7.000 2019 społeczności korzystających z SGB II, ponieważ plik cyfrowy znacznie poprawi obsługę w przyszłości. Wymagane w tym celu kroki zostały zaplanowane i przeprowadzone stopniowo od początku XNUMX roku. Najpierw istniejące pliki są skanowane i integrowane z oprogramowaniem. Pliki e-społecznościowe są wtedy dostępne w dowolnym momencie za pomocą jednego kliknięcia, dzięki czemu informacje mogą być dostarczane szybciej w przyszłości - oczywiście zawsze z poszanowaniem ochrony danych. W takim przypadku zainteresowani obywatele nie powinni już składać oryginalnych dokumentów, ale ich kopie.

Istnieją również pozytywne aspekty dla administracji: przesłane dokumenty są niszczone przez usługodawcę po okresie przechowywania wynoszącym osiem tygodni, zgodnie z przepisami o ochronie danych. Poczta wychodząca jest również przekazywana cyfrowo do usługodawcy. To przejmuje drukowanie, składanie, kopertowanie, frankowanie i dostawę. Dla odbiorców nic się nie zmienia. W efekcie zalew papieru zostaje zminimalizowany, co odciąża pracowników. Niekiedy trudna sytuacja w pomieszczeniu, wynikająca z braku powierzchni biurowej, również jest spokojna. Ogólnie rzecz biorąc, plik e-społeczny stwarza nowe możliwości współpracy międzygminnej między miastami i gminami a administracją powiatu. Plik cyfrowy to tylko pierwszy krok i podstawa do dalszych ofert online.
Podstawowe zadania „urzędu pracy w powiecie Borken” są realizowane samodzielnie przez 17 gmin należących do powiatu. Pracownicy na miejscu są pierwszym punktem kontaktu, który opiekuje się ludźmi. Administracja powiatu przejmuje zadania centralne. Złożoność związana z tą formą organizacji sprawia, że ​​konieczne jest podejście krok po kroku. Wszystkie lokalizacje będą stopniowo konwertowane na cyfrowe zarządzanie plikami. Miasto Borken rozpocznie działalność 1 marca 2021 r., A zaraz po nim nastąpi centrum pracy w mieście Rhede.

Po pomyślnej przebudowie urzędu pracy pozostałe wydziały „socjalnych” wydziałów miast i gmin oraz administracji powiatowej (np. „Pomoc w życiu” i „Podstawowe zabezpieczenie na starość” i „Ograniczona zdolność do zarobkowania według do SGB XII ”) zostaną przesłane do podłączonego pliku E-social. Całkowite zakończenie projektu ma nastąpić do końca 2022 roku.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.