Powiatowy urząd zdrowia gotowy do korzystania z oprogramowania SORMAS

Powiatowy urząd zdrowia gotowy do korzystania z oprogramowania SORMAS
wszystko

Podczas gdy w innych częściach Niemiec nadal toczy się spór o użyteczność stosowania ogólnokrajowego jednolitego oprogramowania do śledzenia kontaktów koronowych SORMAS („System nadzoru, zarządzania i analizy reagowania na epidemie”), Administrator Okręgu Dr. Kai Zwicker dla Okręgowego Urzędu Zdrowia Borken: „Jesteśmy gotowi do pracy - podpisaliśmy wszystkie niezbędne kontrakty, oprogramowanie jest skonfigurowane, administratorzy przeszkoleni, nasz personel przeszkolony w zakresie dostępności interfejsu”. Jednak, podobnie jak inne organy ochrony zdrowia, administracja dystryktu czeka na interfejsy do wypróbowanej i przetestowanej specjalistycznej procedury IT ISGA („System InformationsSystem GesundheitsAmt”), z której od lat korzysta w wydziale zdrowia, rząd federalny lub twórcy SORMAS.

Dzięki ISGA okręg Borken ma już dobrą pozycję do automatycznego rejestrowania i przetwarzania wszystkich danych zebranych w kontekście śledzenia kontaktów. SORMAS to oprogramowanie e-zdrowia opracowane przez Centrum Badań Zakażeń im. Helmholtza (HZI) i Niemieckie Centrum Badań Zakażeń (DZIF) w celu kontroli środków zwalczania epidemii. Oprogramowanie to zostało ostatnio rozszerzone o moduł COVID-19, który ma pomóc organom zdrowia w identyfikacji i monitorowaniu osób kontaktowych oraz zapewnić jednolite ogólnopolskie zarządzanie walką z pandemią. Dzięki dofinansowaniu z Federalnego Ministerstwa Zdrowia oprogramowanie jest dostępne bezpłatnie dla wszystkich organów służby zdrowia.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.