Wójt domaga się dodatkowych dawek szczepień dla strefy przygranicznej

Wójt domaga się dodatkowych dawek szczepień dla strefy przygranicznej
wszystko

Ze względu na niezwykle dużą liczbę zakażeń od wczoraj (06.08.2021 sierpnia 07.04.2021 r.) Holandia została sklasyfikowana jako obszar o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia („obszar o wysokiej zachorowalności”). W związku z tym rozwojem i związanymi z tym szczególnymi obciążeniami dla obszaru przygranicznego, dziś (XNUMX) starosta dr hab. Kai Zwicker przypomina krajowi o złożonej w połowie marca obietnicy dostarczenia dodatkowej szczepionki do regionów przygranicznych z Belgią i Holandią. Z jego inicjatywy wszystkie przygraniczne okręgi Nadrenii Północnej-Westfalii i regionu miejskiego Akwizgranu pilnie się o to zwróciły. Jednak odpowiednia dostawa jeszcze nie nastąpiła.

W swoim liście do Ministra Zdrowia Karla-Josefa Laumanna dr. Zwicker jest teraz jasne, że sytuacja w regionach przygranicznych NRW znacznie się pogorszyła w porównaniu z poprzednim miesiącem. Potwierdza to klasyfikację Holandii jako „obszaru o wysokiej zachorowalności”. Powoduje to między innymi obowiązek posiadania przy sobie aktualnego świadectwa kontroli przy wjeździe z tego sąsiedniego kraju. W praktyce istnieje wiele problemów związanych z wdrażaniem nowych środków. Jest to szczególnie widoczne w dystrykcie Borken na przykładzie przygranicznej wioski „Dinxperwick”: tam dzielnice Bocholt Suderwick i Dinxperlo, należące do holenderskiego Aalten, łączą się praktycznie „bezproblemowo”. Mieszkańcy „Dinxperwick” od lat nie zauważają granicy w życiu codziennym. W holenderskich mediach pojawiły się już liczne doniesienia, że ​​wprowadzenie nowych przepisów spotyka się z dużym niezrozumieniem wśród wielu „Dinxperwickerów”.

W swoim ówczesnym zobowiązaniu kraj wyraźnie podkreślił, że umożliwienie i utrzymanie ruchu granicznego w czasach pandemii jest ważnym problemem. Dzisiejszy Zarządca Okręgu Borkens: „Z lokalnego punktu widzenia można to wziąć pod uwagę, biorąc pod uwagę fakt, że faktycznie dostarczane są dodatkowe dawki szczepionek, tak że„ funkcja buforowa ”przeznaczona dla obszaru przygranicznego w porównaniu z Niderlandami jako„ obszar o wysokiej zachorowalności ”można wzmocnić w sposób trwały”. Dr. Dlatego Zwicker zwrócił się do ministra Laumanna o zorganizowanie obiecanej dostawy dodatkowych dawek szczepionki do regionu przygranicznego NRW.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.