Nowa „Ustawa o zryczałtowanej kwocie dla niepełnosprawnych”

___STEADY_PAYWALL___

Więcej obniżek w zeznaniach podatkowych: osoby niepełnosprawne otrzymują teraz zryczałtowany podatek od stopnia niepełnosprawności (GdB) w wysokości 20 lub więcej na mocy nowej „Ustawy o zasiłkach dla osób niepełnosprawnych”. To 348 euro. Od wartości GdB od 30 do 100, a także dla osób niewidomych i osób bezradnych, poprzednie kwoty ryczałtowe podwajają się. Na to zwraca uwagę wydział społeczny starostwa Borken, jako organ właściwy do spraw osób ciężko upośledzonych zgodnie z IX Kodeksem Socjalnym.

W związku z tym wszystkie osoby niepełnosprawne z GdB 20 - bez dalszych dowodów - mogą ubiegać się o zryczałtowaną opłatę za rozliczenie podatkowe od roku podatkowego 2021. Na żądanie powiat wystawia zaświadczenie na GdB od 20 do 40 do przedłożenia w urzędzie skarbowym. Ważne: dotychczas wydane certyfikaty zachowują ważność. Od GdB wynoszącego 50 nadal wystarczy przedstawić dowód tożsamości osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Jak dotąd sytuacja wyglądała następująco: Osoby niepełnosprawne mogły ubiegać się o ryczałt tylko od 30 stopnia. Ponadto, przy GdB wynoszącym 30 lub 40, w celu ubiegania się o ryczałt należało udowodnić przesłanki zdrowotne w postaci trwałej utraty sprawności fizycznej lub choroby zawodowej. W takich przypadkach wystawiono odpowiednie zaświadczenie do przedłożenia w urzędzie skarbowym. Te wymagane wcześniej dodatkowe wymagania nie mają już zastosowania.
Administracja dystryktu Borken jest odpowiedzialna za osoby niepełnosprawne mieszkające w powiecie Borken. Tam osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dokumenty (zaświadczenia lub dowody osobiste) po odpowiednim ustaleniu, którymi mogą następnie udowodnić, że przysługują im ryczałty.
Więcej informacji na temat ryczałtu dla osób niepełnosprawnych można znaleźć na stronie Federalnego Ministerstwa Finansów: www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/2020-12-14-Behinderten-Pauschbetragsgesetz/0-Gese…

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.