Seminarium online „Komunikacja w pracy i rodzinie”

Seminarium online „Komunikacja w pracy i rodzinie”
krótki

W środę 10 marca 2021 r. W ramach cyklu „Kobieta + Zawód” odbędzie się internetowe seminarium „Komunikacja w pracy i rodzinie” prowadzone przez miejskiego urzędnika ds. Równości szans w powiecie Borken. Pełnomocnik ds. Równych szans w Bocholt serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane kobiety. Impreza zaczyna się o godzinie 19:XNUMX. Rejestracji dokonuje Biuro ds. Równych Szans Gleichstellung@bocholt.de licznik.
W życiu codziennym zawsze zdarzają się nieporozumienia i nieporozumienia, zarówno zawodowe, jak i prywatne. Dzięki prostym zmianom we własnym nastawieniu i technologii komunikacyjnej możesz zapewnić większą przejrzystość w rodzinie i pracy, a tym samym poprawić współpracę.
Prelegentka Magdalena Schürmann, ekonomistka biznesu, podejmuje klasyczne przykłady trudności komunikacyjnych i opracowuje różne podejścia do rozwiązywania tych problemów. Celem jest rozpoznanie konfliktów na wczesnym etapie i ograniczenie nieporozumień.
Konieczne jest zarejestrowanie się za pomocą własnego adresu e-mail. Rejestracja trwa Gleichstellung@bocholt.de możliwy. Każdy, kto się zarejestruje, otrzyma dane dostępowe pocztą elektroniczną.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.