Zakończono planowanie dla straży pożarnej Stenerner

Zakończono planowanie dla straży pożarnej Stenerner
wszystko

Plany dodatkowego wyposażenia straży pożarnej w szpitalu św. Agnieszki w Stenern zostały zakończone. Teraz na posiedzeniu 27 stycznia komisja główna i finansowa ma wydać fundusze na budowę

W toku wstępnych badań okazało się, że lokalizacja na terenie szpitala św. Agnieszki poniżej lądowiska dla helikopterów jest strategicznie uzasadniona. Ze względu na bliskość Szpitala św. Agnieszki z. B. obiekty infrastrukturalne (np. Zasilanie awaryjne) mogą być współdzielone. Ponadto procesy organizacyjne mogą być tutaj dobrze połączone.

Wielkość remizy została zaprojektowana tak, aby pomieścić co najmniej 30 ochotników i około 15 młodych strażaków. Z taktycznego punktu widzenia musi tam stacjonować ratowniczy wóz strażacki, a na tle słabego zaopatrzenia w wodę w rejonie Stenern / Barlo cysterna strażacka i ciężarówka wężowa. Tereny rezerwowe (np. Pomieszczenia funkcjonalne i szkoleniowe) nie są zatem zapewniane i nie mogą być dalej wdrażane ze względu na ukształtowanie terenu.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.