Sparkasse Westmünsterland i WohnBau eG znalezione dla projektu KuBAaI „Stadt + Quartier GmbH”

Sparkasse Westmünsterland i WohnBau eG znalezione dla projektu KuBAaI „Stadt + Quartier GmbH”
wszystko

Sparkasse Westmünsterland i WohnBau Westmünsterland eG podjęły decyzję o ścisłej współpracy przy rozwoju północnego obszaru KuBAaI przy Don-Bosco-Straße w celu realizacji dużego projektu. W tym celu spółdzielnia mieszkaniowa i instytut kredytowy założyły firmę „Stadt + Quartier GmbH”, która zostanie włączona do grupy WohnBau. Dyrektorami zarządzającymi są Uwe Schramm i Dr. Stefan Jägering, który dzięki tej decyzji widzi dalsze strategiczne korzyści w rozwoju grupy: „W Sparkasse Westmünsterland znaleźliśmy nie tylko kompetentnego partnera, ale także partnera, który podziela naszą filozofię zrównoważonego biznesu”.

Dla udziałowców nowopowstałej spółki projektowej korzyści płynące ze współpracy są oczywiste. Dwie regionalne firmy łączą swoje siły, aby nadać dalszy impuls rozwojowi dzielnicy kulturalnej po obu stronach Bocholter Aa. Partnerzy zakładają wartość inwestycji przekraczającą 100 milionów euro. Sparkasse Westmünsterland widzi również znaczną wartość dodaną we wspólnym zobowiązaniu z WohnBau. W tym miejscu, CEO Sparkassen, Heinrich-Georg Krumme: „W naszych codziennych kontaktach z klientami odczuwamy potrzebę posiadania przystępnej powierzchni mieszkalnej. Dzięki naszym różnorodnym kompetencjom chcemy pomóc w długofalowej realizacji tej potrzeby w naszym regionie. Partnerstwo z WohnBau Westmünsterland eG to sytuacja korzystna dla regionu w celu stworzenia zrównoważonej, atrakcyjnej i przystępnej cenowo przestrzeni życiowej ”.

WohnBau-Genossenschaft wraz z trzema innymi spółkami zależnymi posiada obecnie 416 mieszkań w budowie i zarządza około 5.500 mieszkaniami. W Bocholt na terenie KuBAaI powstanie około 450 dodatkowych mieszkań, z których do 50% będzie zlokalizowanych na niedrogim, finansowanym ze środków publicznych obszarze zapewnianym przez miasto i dzielnicę. Na terenie obiektu planowane jest utworzenie 4-grupowego przedszkola. Umowa urbanistyczna zawarta z miastem Bocholt przewiduje, że miasto Bocholt wybuduje wzdłuż nieruchomości promenadę nadbrzeżną, która jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność między Aasee a centrum miasta. Brzeg Aa jest rozbudowywany i odnawiany na tym obszarze, ściany z grodzic ustępują miejsca schodom Aa zachęcającym do odpoczynku.

Dzięki długoterminowemu zaangażowaniu Stadt + Quartier działa wyłącznie jako posiadacz portfela bez udziału w sprzedaży. Pod koniec 2020 roku spółka zawarła wiążącą transakcję dotyczącą nieruchomości i wspólnie z władzami miasta kontynuuje proces zarządzania budową i przygotowaniem terenu do rozbiórki w drugiej połowie 2021 roku.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.