„Niewłaściwe zachowania seksualne dzieci” w dawnej szkole Klaraschule

„Niewłaściwe zachowania seksualne dzieci” w dawnej szkole Klaraschule
wszystko

BERTHOLD BLESENKEMPER

Według informacji z Made in Bocholt, przez dwa lata w byłej szkole Klaraschule, która jest obecnie częścią sieci szkół podstawowych Ludgerus, przez dwa lata miały miejsce „nieodpowiednie zachowania seksualne między dziećmi”. Zostało to najwyraźniej odkryte dopiero w grudniu ubiegłego roku. Urząd ds. Młodzieży, nadzór szkolny, pogotowie ratunkowe i policja są zaangażowane. „Poszkodowanym rodzinom doradza się i wspiera”, mówiono teraz na prośbę naszej redakcji z ratusza.

Z listu rodziców wynika, że ​​„zachowanie, które narusza granice” miało miejsce przez długi czas w nieregularnych odstępach czasu i było ukrywane rano oraz w otwartej przez cały dzień szkole. Plik  Szkoła podjęła szeroko zakrojone działania, aby uniknąć dalszych przypadków. Między innymi zwiększono liczbę nadzorców.

Ponadto wszyscy uczniowie mogą odbyć rozmowę kwalifikacyjną w ramach działań profilaktycznych. Dzieci z pierwszej i drugiej klasy powinny uczęszczać na przedstawienie „Wielki no-tona”, a dzieci z trzeciej i czwartej klasy w sztukę „Moje ciało należy do mnie”.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.