Order Zasługi dla wolontariatu

Powiat Borken. Wielu mieszkańców powiatu Borken na różne sposoby udziela się wolontariuszom w naszym społeczeństwie i tym samym na wiele sposobów wzbogaca nasz region. O przyjemnych zadaniach starosty dr. Do Kai Zwickera należy corocznie wręczanie odznaczenia za zasługi Republiki Federalnej Niemiec przez Prezydenta Federalnego kobietom i mężczyznom do uhonorowania w powiecie Borken. „Osoby, którym wolno mi wręczyć tę nagrodę od dawna są szczególnie bezinteresownie zaangażowane w dobro wspólne” - podkreślił starosta w swoim bilansie na rok 2020. „Obejmuje to zajęcia społeczne, sportowe i społeczne zaangażowanie polityczne”. W minionym roku mógł uhonorować trzy osoby z powiatu Borken. Planowano dalsze przekazania, ale ze względu na koronę trzeba było je przesunąć na 2021 rok.
Nagrodzono jednego obywatela z Stadtlohn, Raesfeld i Gescher. Jedna osoba otrzymała Medal Zasługi, a Krzyż Zasługi na Wstążce Orderu Zasługi został dwukrotnie odznaczony
W 2019 roku nagrodę otrzymało łącznie sześć osób.
Każdy może zasugerować przyznanie Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Wystarczy nieformalny list z sugestią, który można przesłać m.in. do starosty. Oprócz danych osobowych muszą one również zawierać informacje o szczególnych zaletach proponowanej osoby.
Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec jest nadawany przez Prezydenta Federalnego za szczególne zasługi dla Republiki Federalnej Niemiec w dziedzinie politycznej, społecznej lub kulturalnej. Jest to jedyne ogólne wyróżnienie w Niemczech i tym samym najwyższe uznanie, jakim Republika Federalna Niemiec wyraża zasługi na rzecz dobra wspólnego. Zakon obejmuje w sumie osiem różnych poziomów, od medalu za zasługi do specjalnego stopnia Wielkiego Krzyża.
Więcej informacji na temat Orderu Zasługi można znaleźć na stronie internetowej Prezydenta Federalnego, www.bundespraesident.de.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.