Konkurs „Aktywni na rzecz demokracji i tolerancji” 2021Regio

Konkurs „Aktywni na rzecz demokracji i tolerancji” 2021Regio
Regio

Konkurs „Aktywni na rzecz Demokracji i Tolerancji” wkracza do kolejnej rundy: „Sojusz na rzecz Demokracji i Tolerancji - Przeciw Ekstremizmowi i Przemocy” (BfDT), założony przez rząd federalny, już po raz 21. wzywa do udziału w ogólnopolskim konkursie. Administrator Okręgowy Dr. Kai Zwicker. Celem konkursu, sponsorowanego przez Federalną Agencję Edukacji Obywatelskiej, jest uhonorowanie zaangażowanych osób lub grup, które w twórczy sposób wprowadzają w życie Ustawę Zasadniczą. Poszukujemy projektów społeczeństwa obywatelskiego, które zostały już zrealizowane w dziedzinie demokracji, tolerancji, integracji, zapobiegania przemocy, ekstremizmu lub antysemityzmu. Kreatywność nie zna granic. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w niedzielę 27 czerwca 2021 r. (Data stempla pocztowego).
Celem konkursu jest uwidocznienie pracy ochotniczego społeczeństwa obywatelskiego na miejscu. Na przykład można znaleźć naśladowców, zainspirować zainteresowane strony lub połączyć projekty i inicjatywy. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne do 5.000 euro. Są również zaproszeni do wzięcia udziału w ofercie warsztatowej, która dotyczy zainteresowań i potrzeb nagrodzonych projektów.
W tym roku szukamy takich projektów
- Realizuj swoje zobowiązanie cyfrowo: opanuj wyzwania związane z pandemią i wykorzystaj nadarzające się okazje
- Promowanie spójności społecznej i przeciwdziałanie podziałom społecznym
- podejmować działania przeciwko politycznemu ekstremizmowi i opracowywać strategie przeciwdziałania
- Wykazuj nastawienie i aktywnie przeciwdziałaj mizantropii związanej z grupą.
Więcej informacji o konkursie i aplikacji można znaleźć na stronie BfTD: www.buendnis-toleranz.de.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.