Cel: Wzmocnienie zdolności innowacyjnych firm w Münsterland

Cel: Wzmocnienie zdolności innowacyjnych firm w Münsterland
Regio

We wspólnym projekcie NRW.Innovationpartner, zlokalizowanym w Münsterland eV, skupiono się na wzmacnianiu zdolności innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w Münsterland. Jednym z głównych zadań jest kwalifikowanie konsultantów w regionie, aby mogli jeszcze bardziej kompetentnie wspierać przedsiębiorstwa w Münsterland w projektach innowacyjnych. Oprócz kursów szkoleniowych dotyczących aktualnych tematów związanych z innowacjami i cyfryzacją, szkolenie na trenera innowacji było ważnym kamieniem milowym w 2019 i 2020 roku. Siedmiu graczy z Münsterland ukończyło to pomyślnie.
„Trenerzy innowacji pomagają budować zrównoważoną i żywą kulturę innowacji w Münsterland. Nauczyli się praktycznych metod i formatów pracy, dzięki którym mogą również przekazywać jeszcze więcej umiejętności w dziedzinie innowacji innym ludziom i firmom ”- podkreśla Pia Tovar, koordynator projektu NRW.Innovationspartner w Münsterland.
Szkolenie Coach Innowacji odbyło się we współpracy z Verrocchio Institute for Innovation Competence. Ten instytut szkoli ludzi na całym świecie w zakresie innowacji, transformacji i coachingu. Szkolenie na trenera innowacji przekazuje niezbędną wiedzę na temat innowacji w trzech modułach i utrwala ją w dwunastomiesięcznej fazie praktycznej. W ten sposób partnerzy z sieci Münsterland otrzymali wiele cennych impulsów do porad - od burzy mózgów i ewaluacji po moderację warsztatów twórczych i projektów innowacyjnych.
Tematy projektów w fazie praktycznej zostały wybrane przez samych uczestników i odzwierciedlają różnorodne obszary działalności regionalnego finansowania innowacji, jak pokazuje poniższa lista:
• Christian Holterhues z agencji rozwoju gospodarczego opracował i przetestował koncepcję realizacji warsztatów zdalnych dla dzielnicy Coesfeld GmbH.
• Stephanie Koch i Stefan Adam z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Münster poświęcili się rozwojowi projektów innowacyjnych we współpracy z instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Münster.
• Sonja Raiber z Münsterland eV pokazuje w swoim projekcie, w jaki sposób można wykorzystać Event Canvas do projektowania innowacyjnych formatów wydarzeń, które przynoszą realne korzyści uczestnikom.
• Jak można mierzyć i zmieniać zdolność do innowacji w firmach, przedstawia Dr. Markus Könning z agencji rozwoju gospodarczego powiatu Borken GmbH ze swoim wynikiem projektu.
• Bernd Büdding z Münsterland eV wykorzystuje metodę Design Thinking do opracowywania ofert innowacyjnych technologii dla firm w Münsterland.
• W swoim praktycznym projekcie Pia Tovar z Münsterland eV pokazuje, jak Design Thinking i inne innowacyjne metody można wykorzystać w praktyce komunikacyjnej.
Dalsze informacje, dane kontaktowe i końcowe prezentacje trenerów innowacji z Münsterland są dostępne na stronie muensterland.com/nrw-innovationspartner oraz w Pia Tovar, tovar@muensterland.com, 02571 949338.
Więcej o partnerach innowacyjnych NRW
Projekt NWR.Innovationspartner rozpoczął się w lutym 2017 roku i ma na celu wzmocnienie zdolności innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w Münsterland. Aby to zapewnić, Münsterland eV i partnerzy projektu wspierają innowacje instytucjonalne i doradztwo w zakresie digitalizacji w Münsterland. Partnerami sieciowymi projektu są okręgowe dotacje gospodarcze, Izba Rzemieślnicza w Münster, TAFH Münster jako główna firma zajmująca się innowacjami i rozwojem projektów Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Münster oraz dotacja technologiczna Münster. Regionalną promocję innowacji w ramach projektu wspierają również miejskie agencje rozwoju gospodarczego, Uniwersytet Westphalian, IHK North Westfalia, centrum cyfrowe münster.LAND oraz Izba Rolnicza w Münster.
NRW.Innovationpartner w Münsterland jest finansowany przez Ministerstwo Gospodarki, Innowacji, Cyfryzacji i Energii Kraju Nadrenii Północnej-Westfalii i wspierany przez zaplecze zlokalizowane w NRW.BANK.

O Made in Bocholt

Made in Bocholt to portal informacyjny. Publikowane tu artykuły składają się z komunikatów prasowych z różnych źródeł, a także wkładów autorów, które są zwykle wskazywane przez przypisanie.