İstisnasız, dijital / sanal ürünler dağıtıyoruz. Kargo değil.